« Najít podobné dokumenty

Plzeňský kraj - Ukončení zjišťovacího řízení záměru "I/20 Kasejovice, obchvat"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Plzeňský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpetvzeti.pdf [292.81 KB]
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/23027/18
Spis.zn.: ZN/3214/ŽP/18
Počet listů: 2
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXX XXX
E-mail: jiri.soutner@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 11.12.2018
<br>
<br>
I/20 Kasejovice,obchvat – ukončení zjišťovacího řízení podle zákona č <.>
100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
<br> Dne 15.10.2018 pod č.j.: PK-ŽP/20163/18 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) oznámení záměru „I/20 Kasejovice <,>
obchvat“,jehož oznamovatelem je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa
Plzeň,Hřímalého 37,301 00 Plzeň <.>
<br> Předmětem záměru je přeložka silnice I/20.Jedná se o novostavbu dvoupruhové
komunikace řešící obchvat města Kasejovice.Celková délka přeložky je 4,1 km <.>
<br> Dne 22.10.2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění.V průběhu zjišťovacího
řízení obdržel krajský úřad dne 11.12.2018 od oznamovatele žádost o zpětvzetí
záměru,z důvodu nově zjištěných skutečností zjištěných v průběhu zjišťovacího
řízení.Na základě této skutečnosti odpadl důvod posuzování ve smyslu § 23 odst.2
zákona <.>
<br> Na základě výše uvedených skutečností v souladu s ustanovením § 23 odst.2
zákona Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí ukončuje
zjišťovací řízení k záměru „I/20Kasejovice,obchvat“ <.>
<br> Předmětný záměr „I/20 Kasejovice,obchvat“ naplňuje dikci bodu 49 kategorie II
přílohy č.1 zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprá...

Načteno

edesky.cz/d/2536735


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Plzeňský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz