« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - 1018 Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu - k. ú. Pardubice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CJ_-_UZSVM_HPU_10060_2018-HPUM_1_.pdf
µ#10772/HPU/2018-HPUM@¦¸
10772/HPU/2018-HPUM
Čj.: UZSVM/HPU/9867/2018-HPUM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové
<br> odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> oznamuje vyhlášení
<br> výběrového řízení č.HPU/070/2018 s následnou aukcí
a s rozvazovací podmínkou předkupního práva v termínu
<br> od 10.12.2018 do 8.1.2019 do 9:00 hod <.>
<br> na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to:
<br> Spoluvlastnický podíl v rozsahu ½ k pozemku:
<br>  stavební parcela č.2911,druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří,výměra 319 m2 <,>
<br>
zapsaný na LV č.13701 pro katastrální území Pardubice a obec Pardubice,v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Pardubice <,>
včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu ½ všech součástí a příslušenství,zejména:
stavby Bílé Předměstí,č.p.936,bydlení,stavba stojí na pozemku st.p.č.2911,dále
zpevněných ploch,podezdívky a oplocení <.>
Dle § 1124 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.vázne na prodávaném majetku zákonné předkupní
právo pro spoluvlastníka <.>
Prodávaný majetek není v současné době užíván <.>
<br>
Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy
s pracovníky ÚZSVM,odbor Odloučené pracoviště Pardubice.Bude-li zájemců více,bude po
vzájemné dohodě určen termín hromadné prohlídky <.>
<br> Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 2.560.000,- Kč <.>
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“),formuláře: „Podmínky
výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce“ <,>
„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci
osobně na Územním pracovišti Hradec Králové,odbor Odloučené pracoviště Pardubice <,>
Jiráskova 20,532 02 Pardubice neb...

Načteno

edesky.cz/d/2534231


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz