« Najít podobné dokumenty

Obec Třebívlice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebívlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lovosicko, ORP, PÚ - celoroční stanovení PÚ pro pracovní místa - SÚS.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 43399/2018
Č.j.: ODSH 39389/2018
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
vladimir.krupicka@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 6.prosince 2018
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích spočívající v
<br>
umístění svislých dopravních značek dle schémat:
<br>
<br> „B/1,B/2,B/7,B/24 a B/25.1“ – při označování pracovních míst v obcích,dle příloh č.1 – 5 a dále
<br> „C/1,C/2,C/4,C/6,C/11 a C/12“ – při označování pracovních míst mimo obce,dle příloh č.6 – 11 <.>
<br>
Přechodná úprava provozu se stanovuje z důvodu označení pracovních míst při provádění prací ze strany Správy a
údržby silnic Ústeckého kraje p.o <.>,provoz Litoměřice,na silnicích II.a III.tříd v celé působnosti obce s rozšířenou
působností Lovosice,na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Pracovní místo bude vždy řádně označeno přechodným dopravním značením dle příslušného schématu z platných
<br> Technických podmínek Ministerstva dopravy č.66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
k...

Načteno

edesky.cz/d/2529800

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebívlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz