« Najít podobné dokumenty

Město Humpolec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Humpolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Č.j.MUHU/90664/2018/Pr/ ODSH/28851/2018
<br> Městský úřad Humpolec ODBOR DOPRAVY A SH
<br> Horní náměstí 390,396 22 HUMPOLEC
<br> Č.j.MUHU/90664/2018/Pr/ s.z.ODSH/28851/2018 úředně oprávněná osoba Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Humpolec,odbor d0pravy a SH příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích.<.>.ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o silničním provozu“) oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích II <.>,III.Třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací dle š 77 odst.(1) písmeno (c),zákon o silničním provozu na základě 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád,oznamuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici III/34771 a místní komunikaci v Humpolci podle přiložené situace avtomto rozsahu:
<br> - Umístěním svislých dopravních značek P2 vkm 1,225( vpravo ve směru staničení); dále DZ P4 na místní komunikaci v Humpolci.podle přiložené situace <.>
<br> Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní <,>
<br> Důvod : doplnění dcpravního značení a dopravního zařízení je důvodu zajištění bezpečnosti provozu na uvedeném silnici a místní komunikaci v místě křižovatky <.>
<br> Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:,Kraj Vysočina Žižkova 57 Jihlava zastoupená Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,příspěvková organizace Kosovská 16,Jihlava IČ 00090450 a Město Humpolec,Horní náměstí 300,Humpolec
<br> Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu: 1) Dopravní značení (jeho polohu ) proveďte dle přiložené situace,která vám bude předána po nabytí účinnosti stanovení <.>
<br> 2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích ne...

Načteno

edesky.cz/d/2529379

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Humpolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz