« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - ÚP Janov nad Nisou - Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhodnocení záboru ZPF
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !...
Výkres širších vztahů
!
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> ! !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
!!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !!!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !!
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!!!
<br> !
<br> !!
!
<br> !!
!!
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!
! !
<br> !
<br> ! !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> ! !
! !
<br> ! !
!
!
<br> ! !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
!
!
<br> !
! !
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> D D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D D D
D D
<br> D D
D D
<br> D D
D D
<br> D D D D D D
D D D D D D D D D D
<br> D D D D
D D D D
<br> D D D D
D D D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D D
D D D
<br> D D D
D D D
<br> D D D
D D D
<br> D D D
<br> D
D
D
D
D
D D
<br> D D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
<br> D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
D
<br> D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
<br> D D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
<br> D
<br> D D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
<br> DDDD
<br> DD
D
D
<br> DD
<br> D
<br> D
<br> DD
<br> D
<br> DD
D
DD
<br> D
<br> DDD
D
D
<br> D
D
DD
<br> D
D
D
<br> D
<br> D
D
<br> DDD
D
<br> D
D
D
<br> D
DD
<br> D
D
D
<br> DDD
<br> D
D
<br> D
D
<br>...
Koordinační výkres
É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É É
É É
<br> É É
É É
<br> É É É É É É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
É
<br> É É É É É É É É
É É
<br> É É
É É É É
<br> É É É É
É É É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É É
É É
<br> É
É
<br> É
<br> É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> ÉÉ
ÉÉ
<br> ÉÉ
ÉÉ
<br> ÉÉ
ÉÉ
<br> ÉÉÉ
<br> É
É
<br> ÉÉ
<br> É
É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> É
<br> ÉÉÉ
<br> É
É
<br> É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É
É
<br> É É É
<br> É
É É É É
<br> É
<br> É
É
<br> É É É
<br> É É
É
<br> É
É
<br> É É É É É É
<br> É
É
<br> É
É
<br> ÉÉÉÉÉÉÉÉ
<br> +++
++
++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> +
<br> +++++++ +++++++++++++++++++++++++++
<br> ++++++
++
++
+++
<br> ++
++
<br> ++
+++
+++++++++++
<br> +++++
+++++
<br> ++++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+++
+
<br> +++++++
+++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<br> ++++ +++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<br> +++++++ ++++++++++++++++++
++
++
++
++
<br> ++
++
++
+++++++++ ++++++++++ +
<br> ++++++++
+++++++++++++
<br> ++++++++++
+++++
<br> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
++
++
++
++
++++
<br> +++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> +++++++++++++++
<br> +++++++++++++++++++
<br> +++
++++
<br> +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
+++
<br> ++
++
++
++
++
<br> ++
++
++
++
++
++
++
<br> ++
++
+++
++++
<br> +++++++++++++++++++++++++++ ++++
+++
++
++
++
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! ! ...
Výkres technické infrastruktury
")
<br> D
<br> D
<br> D D
<br> DD
<br> D
<br> D
D
<br> D
D
D
<br> D
D
<br> D
D
D
<br> D
D
D
D
D
<br> D
D
D
D
<br> D
D
<br> D
D
D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
<br> D
D
<br> D
D
<br> DD
<br> D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
<br> D
D
D
<br> D D
D
<br> D
D
D
D
D
<br> D
D
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")"
<br> B
<br> B
B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> B
B
<br> B
<br> B
<br> B
<br> D
<br> D
<br> D
D
<br> "")
<br> "")
<br> "")
<br> "")
"")
<br> "")
"")
<br> "")
<br> "")
<br> "")
<br> ")
<br> ")
<br> ")
<br> ")")
<br> ")
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br...
Schéma koncepce dopravní infrastruktury
územní plán Janov nad Nisou
<br> S1 - Schéma koncepce dopravní infrastruktury
<br> 1 5000
<br> Legenda: Ochranná pásma:
<br> ___—|
<br> \ ' ochranné pásmo silnic —I
<br>.<.>.<.> hranice řešeného území
<br> X—X—X—X— hranice katastrálních území Dostupnost:
<br> ______ zastavěné území k datu 30 7 2015 E pěší dostupnost autobusových zastávek - 5 min./ 10 min.Královka
<br> Plochy s rozdílným způsobem využití - zastavitelné:
<br> plochy územní změn rezervy
<br> plochy centra - smíšené plochy obytné smíšené plochy obytné - bydlení v rodinných domech
<br> plochy obytné - bydlení v rodinných domech - rozptýlené
<br> plochy obytné - bydlení v bytových domech
<br> plochy občanského vybavení - komerční zařízení
<br> plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova
<br> plochy výroby a skladování
<br> plochy zemědělské výroby
<br> Plochy s rozdílným způsobem využití - nezastavitelné:
<br> :| plochy smíšené nezastavěného území
<br> :| % plochy občanského vybavení - sportovní plochy ZM :| plochy smíšené výrobní - těžba surovin :| plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně
<br> Plochy dopravní a technické infrastruktury:
<br> _ parkingy samostatné _ & plochy technické infrastruktury
<br> komunikace účelové a cesty v krajině
<br> realizace záměru podmíněna zpracováním územní studie
<br> 000oooooooo
<br> plochy přestavby
<br> Dopravní infrastruktura: stav návrh rezerva
<br> \ \ autobusové zastávky
<br> \ \ parkovací plochy
<br> \ \ silnice |||.třídy
<br> \ \ komunikace místní
<br> \ \ komunikace obslužné a cesty v krajině
<br> \ \ pěší stezka / turistická stezka
<br> \.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.\\.cyklostezka
<br> \)ooooooc\ \ \ \ lyžařská trasa Jizerské magistrály
<br> \.„.<.>.<.>.„.„.\\.<.> \\ lyžařskátrasa
<br> \v—o—o—\ \ lyžařské vleky
<br> Malý Semerink
<br> n
<br> ký emerink
<br> ÚZEMNÍ PLÁN Janov n/Nisou
<br> S1 - Schéma koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000 pořizovatel: Úřad územního plánování Jablonec nad Nisou '; 2018
<br> projektant: Ing.arch.Jiří \Át— Atelie...
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Janov n/Nisou
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> tavby
<br> rejne prospěšné s a opatření
<br> v
<br> územní plán
<br> Janov nad Nisou
<br> A3 -Ve
<br> m
<br> b „ m m
<br>.<.> 3 k
<br> =.<.> s +_ E
<br>.<.> S
<br> FM <.>,U L <.>
<br> |_
Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny
+++
++
++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> +
<br> +++++++ +++++++++++++++++++++++++++
<br> ++++++
++
++
+++
<br> ++
++
<br> ++
+++
+++++++++++
<br> +++++
+++++
<br> ++++
+++
++
++
++
+++
++
++
++
++
++
++
++
++
+++
+
<br> +++++++
+++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<br> +++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<br> +++++++ ++++++++++++++++++
++
++
++
++
<br> ++
++
++
+++++++++ ++++++++++ +
<br> +++++++
+++++++++++++
<br> +++++++++++
+++++
<br> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
++
++
++
++
++++
<br> +++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> ++++
++++
<br> +++++++++++++++
<br> +++++++++++++++++++
<br> +++
++++
<br> +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++
+++
<br> ++
++
++
++
++
<br> ++
++
++
++
++
++
++
<br> ++
++
+++
++++
<br> +++++++++++++++++++++++++++ ++++
+++
++
++
++
<br> +++
+++
+++
+++
+++
+++
<br> ++
+
<br> +++
+++
+++
<br> ++
+
<br> +++++
++
++
<br> ++
++
++
++
++
<br> ++
+++
<br> ++
++
++
<br> ++
++
++
+++
++++
<br> +++++++++++
<br> ++++ +
+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++
<br> +++++++++++
<br> ++
++
++
++
++
++
<br> ++
++
++
+++
+++
++++++++++++
<br> +++++++++
<br> +++++++
<br> +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
<br> ++
++
<br> +++
+++
++
<br> +++
+++
++
++
++
<br> ++
++
++
++
++
<br> ++
++
<br> ++
++
+
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !...
Hlavní výkres - urbanistická koncepce
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<...
Výkres základního členění území
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !!
<br> ...
Textová část - odůvodnění
ÚZEMNÍ PLÁN JANOV NAD NISOU
B.Odůvodnění
<br> 2018
<br>
<br> Akce:
Územní plán JANOV nad nisou
<br>
<br>
<br>
<br> B.ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br> Pořizovatel:
Oddělení územního plánování
<br>
<br>
<br> Odboru hospodářského a územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Magistrátu města Jablonec n.N <.>
<br> Projektant:
Ing.arch.XXXX XXX
<br>
<br> Ateliér CON.TEC
<br>
<br> 28.pluku 28,100 00 Praha 10
<br>
Spolupráce:
Ing.Vojtěch Machoň
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ing.arch.XXX XXXXX
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br>
Datum:
XXXX
B <.>
Obsah odůvodnění územního plánu OBCE
Obsah:
Strana:
<br> B1 <.>
Postup při pořízení územního plánu <.>
5
<br>
<br> B2 <.>
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem <.>
9
<br> B3 <.>
Soulad s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území <.>
23
<br> B4 <.>
Soulad s požadavky zákona č.183/2006 Sb.(Stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů <.>
27
<br> B5 <.>
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů <.>
27
<br>
<br>
B6 <.>
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí <.>
32
<br> B7 <.>
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 <.>
32
<br> B8 <.>
Sdělení,jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno,s uvedením závažných důvodů,pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly <.>
33
<br> B9 <.>
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty <.>
39
<br> B10 <.>
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch <.>
87
<br>
<br> B11 <.>
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širší...
Textová část - návrh
ÚZEMNÍ PLÁN JANOV NAD NISOU
A.Část návrhová
2018
<br> Akce:
<br> Územní plán janov nad nisou
<br>
Část:
<br> A.Část návrhová
<br> Pořizovatel:
Oddělení územního plánování Odboru hospodářského a územního rozvoje Magistrátu města Jablonec n.N <.>
<br> Projektant:
Ing.arch.XXXX XXX
<br>
<br>
<br> Ateliér CON.TEC
<br>
<br>
<br> 28.pluku 28,100 00 Praha 10
<br>
Spolupráce:
Ing.Vojtěch Machoň
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Ing.arch.XXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> Datum:
<br> XXXX
OBSAH
Textová část územního plánu obsahuje:
<br> Obsah:
Strana:
<br> A1 <.>
Vymezení zastavěného území <.>
5
<br> A2 <.>
Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot <.>
5
<br> A3 <.>
Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně <.>
8
<br> A4 <.>
Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování <.>
19
<br> A5 <.>
Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochranu před povodněmi,rekreaci,dobývání ložisek nerostných surovin apod <.>
30
<br> A6 <.>
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití <.>
35
<br> A7 <.>
Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření,staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit <.>
48
<br> A8 <.>
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,pro které lze uplatnit předkupní právo <.>
50
<br> A9 <.>
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona <.>
50
<br> A10 <.>
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,včetně podmínek pro jeho prověření <.>
50
<br> A11 <.>
Vymezení ploch,ve kterých je rozhodování o změnách...
Prohlášení
Prohlášení ke koncepci - Územní plán Janov nad Nisou
Prohlášení dle § 10 g odst.5 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
Prohlášení se týká posouzení koncepce Územní plán Janov nad Nisou na životní prostředí a veřejné zdraví dle 10g,odst.5 písm.a) – e) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů.Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo vydání Územního plánu Janov nad Nisou jako opatření obecné povahy na svém 8.zasedání usn.č.79/20018 dne 19.září 2018,územní plán nabyl účinnosti 3.listopadu 2018 <.>
<br> a) Informace,jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci:
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje jako příslušný správní orgán k posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vydal souhlasné stanovisko SEA k návrhu Územního plánu Janov nad Nisou ke společnému jednání dne 23.října 2015 (č.j.KULK 72240/2015),ve kterém byly stanoveny podmínky dle § 10g odst.2 zákona č.100/2001 Sb.Stanovisko bylo zveřejněno v termínu od 6.11.2015 do 23.11.2015 na úřední i elektronické úřední desce obce Janov nad Nisou a statutárního města Jablonec nad Nisou.Stanovené podmínky byly zohledněny následovně:
1.Plocha N.66 – (BV – plocha bydlení v rodinných domech) – stavba realizovatelná jen za souhlasu správce VTL plynovodu <.>
- plocha byla z návrhu územního plánu vypuštěna na základě závěrů z dohodovacích jednání dne 5.2.2016 a 8.4.2016
2.Plocha N.68 - (BV – plocha bydlení v rodinných domech) – 1 RD bude umístěn do jižní části plochy v blízkosti komunikace <.>
- plocha byla z návrhu územního plánu vypuštěna na základě závěrů z dohodovacího jednání dne 1.10.2014
3.Plocha N.72 - (BV – plocha bydlení v rodinných domech) – plocha pro 1 RD.Zeleň podél komunik...
www.janov-n-n.cz
Janov nad Nisou - Janov nad NisouObecní policie: tel.: 724 264 551 a 724 184 671
Okrskáři Policie ČR: prap.XXX XXXX nstržm.XXXXX XXXXXXXX tel.: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX,735 788 625
Podmenu
13.11.2018
Prodej pozemku ppč.1596/5 Loučná n.N.[ Více ]  
https://www.mestojablonec.cz
Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
oficiální stránky města
05.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
30.11.2018
Vyvěšení: 5.12.2018 - 20.12.2018
Vyvěšení: 5.12.2018 - 21.12.2018
Magistrát města Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 466 01 Jablonec nad Nisou telefon: +420 483 357 111 fax: +420 483 357 353 e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz ID datové schránky: wufbr2a Facebook: Jablonec 150
Úřední hodiny pondělí a středa: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 h budova Komenského 8: po, st: 8–17 h úterý,čtvrtek,pátek: 8–14 h sobota (1.v měsíci) : 8–12 h pátek před úřední sobotou zavřeno

Načteno

edesky.cz/d/2528028

Meta

EIA   Územní plánování   EIA   EIA   EIA   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   EIA   EIA   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Stavby   EIA   Prodej   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování   Prodej   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz