« Najít podobné dokumenty

Obec Janův Důl - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janův Důl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML256504/18-OD/Ap
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 265865/18
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 05.12.2018
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> na XXXX XXX XXXX
<br> PRO PŘÍPADY ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH,KONKRÉTNĚ NA
<br> VODOVODNÍM A KANALIZAČNÍM ZAŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 odst.3
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu právnické osoby <,>
<br> kterou je subjekt: Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>,IČ: 49099451,se sídlem: Přítkovská 1689 <,>
<br> 415 50 Teplice,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních
komunikacích,s dotčenými orgány (v souladu s ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu),jako
<br> příslušný správní úřad podle ust.§ 124 odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a § 173
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77
<br> odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích (dále jen
<br> „pozemní komunikace“),v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec,pro případy
<br> odstraňování havárií na inženýrských sítích,konkrétně na vodovodním a kanalizačním zařízení <,>
<br> podle ust.§ 36 odst.6 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <.>
<br> Termín: od 01.01.2019 do 31.12.2019
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nedílnou součá...

Načteno

edesky.cz/d/2527835

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janův Důl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz