« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky (Chrudim) - navrh_rozpot_2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky (Chrudim).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh_rozpot_2019.pdf
Příjmy
<br> Paragraf Položka Název položky Rozpočet (v Kč)
<br> 1111 DPFO ze závislé činnosti 580 000
<br> 1112 DPFO ze sam.výdělečné činnosti 20 000
<br> 1113 DPFO z kapitálových výnosů 60 000
<br> 1121 DPPO 500 000
<br> 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 30 000
<br> 1211 DPH 1 000 000
<br> 1340 Poplatek - likvidace odpadu 90 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 6 000
<br> 1361 Správní poplatky 1 000
<br> 1381 Odvod z loterií a her 16 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 400 000
<br> 2131 Pronájem pozemků 70 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 22 000
<br> 6171 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000
<br> 6310 Příjmy z úroků 2 000
<br> CELKEM 2 817 000,00
Výdaje
<br> Paragraf Položka Název položky Rozpočet
<br> 2212 Silnice 200 000
<br> 2321 Odpadní vody,kanalizace 400 000
<br> 3326 Obnova a zachování kulturních památek 400 000
<br> 3399 Věcné dary 20 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 300 000
<br> 3421 Využití volného času - děti a mládež 50 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 60 000
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 150 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000
<br> 5274 Krizový fond 5 000
<br> 5512 Požární ochrana 50 000
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 400 000
<br> 6171 Činnost místní správy 640 000
<br> 6310 Obecní výdaje z fin.operací 7 000
<br> 6320 Pojištění 30 000
<br> 6402 Finanční vypořádání z fin.Operací 25 000
<br> CELKEM 2 817 000,00
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019

Načteno

edesky.cz/d/2527823

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky (Chrudim)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz