« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Skupinový vodovod/schválený rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Skupinový vodovod/schválený rozpočet 2019
Skupinový vodovod Moravskotřebovska Nádražní 1430/6,571 01 Moravská Třebová
<br> IČO: 72053453
<br> Schválený rozpočet na r.2019
<br> Příjmy : Odd.Par.položka název částka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Přijaté transfery celkem 0,00 23 10 2133 ""ij z “Odného 15,760.000,00 23 10 2133 Příjmy : pronájmu mov.Věci [Forte-ch,Omega,30000 00 Rádio Haná,Fofrnet ) ' 23 10 Příjmy : pronájmu celkem 15,790_000,00 63 10 2141 '““ij z Úmků 1,000,00 63 10 Obecné příjmy z finančních operací 1_000,00 Rozpočtové příjmy celkem 15,791.000,00 Financování: Odd.Par.položka název částka 8124 Splátka úvěru Boršov _ 23474300'00 Financování celkem - 2,474.100,00 Výdaje : Odd.Par.položka název částka 23 10 5021 Odměna ředitelky svazku vč.Daně ze mzdy 24400000 23 10 5031 Odvod sociálního pojištění 9400000 23 10 5032 Odvod zdravotního pojištění 2920030 23 10 5137 DHDM do 40 tis.Kč (hydr <.>,šoupata,vým.vod.) 400_000,00 23 10 5139 Nákup materiálu vč.Kanc.potřeb 10_000,00 23 10 5161 POŠÍOW SIUŽbV 150000 23 10 5164 Pronájem kanceláře vč.telefonu 1140090 23 10 5 165 Pronájem Pozemků 1.100,00 23 10 5167 Školení a vzdělávání 3.000,00
<br> 23 10 5168 Zpracování XXX a služby související XXXXXXX XX XX XXXX Nákup služeb — zpracování účetnictví 96300000 23 10 5169 Poradenská a konzultační činnost 1000000 23 10 5169 Zpracování majetkové evidence 3000000 23 10 5169 ZhOtovení GP 1500000 23 10 5169 Věcná břemena 20000000 23 10 5171 Oprava a údržba — neinvestiční akce 1,740_000:00 23 10 5173 Cesmné 2400000 23 10 5175 PohoštěniČS,VŘ,jednáníkomisíajinájednání 15000'00 23 10 6121 '“Vemční VÝStaVba 679000000 23 10 6121 Zpracování projektových dokumentací 250_000'00 23 10 6121 Technický dozor investora 16000090 23 10 6121 Pvp'atkv SÚS 80000000 23 10 6121 Výběr“ řízení 4000000 23 10 6121 Archeologický průzkum 3000090 23 10 Pitná voda celkem 11,065.200,00 63 10 5141 Úroky vlas...

Načteno

edesky.cz/d/2527791

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz