« Najít podobné dokumenty

Obec Chýnice - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chýnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Chýnice na kalendářní rok 2019
<br> Příjmy v Kč
<br> SU AU Paragraf Položka Plán 2019 Popis Plán 2018 Realita k 30.11.2018 Komentář
<br> 231 20 1111 950 000 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.900 000 911 088
231 20 1112 50 000 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.čin.100 000 16 117
231 20 1113 90 000 Daň z příjmu fyz.osob z kap.maj.85 000 89 019
231 20 1121 800 000 Daň z příjmu práv.osob 800 000 775 007
<br> 1122 0 Daň z příjmu práv.osob za obce 0 8 740
231 20 1211 2 100 000 Daň z přidané hodnoty 1 850 000 2 030 145
<br> 1334 0 Odvody za odnětí půde ze zem.Půd.Fondu 0 71 980
231 20 1337 260 000 Poplatek za komunální odpad 260 000 256 240 Příjem obce za známky na Komunální odpad a BIO
231 20 1341 10 000 Poplatek ze psů 13 000 12 300
231 20 1361 10 000 Správní poplatky 10 000 11 560 Poplatky zaplacené OÚ Chýnice - ověřování apod <.>
231 20 1511 300 000 Daň z nemovitosti 300 000 276 387
231 20 1348 0 Zhodnocení pozemků 500 000 1 393 750 Plánovací smlouvy za nové pozemky
231 20 1381 30 000 Daň z hazardních her 12 000 26 153
<br> 4 600 000 Daňové příjmy celkem 4 830 000 5 878 485
<br>
231 11 4112 60 000 Výkon státní správy 60 000 52 170
231 11 4111 0 Volby prezidenta 15 000 44 242
<br> 60 000 Tranfery 75 000 96 412
<br>
231 20 3631 2132 1 200 Příjmy z pronájmu ost.Nem.(Veř.Osvětlení) 1 200 1 161 Pronájem veřejného osvětlení provozovateli
231 20 3639 2131 34 100 Příjmy z pronájmu pozemků 34 100 18 830
231 20 3639 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0 0
231 20 3725 2324 75 000 Příspěvek - EKO-KOM 75 000 60 990 Příjem za vybraný tříděný odpad
231 20 6310 2141 400 Příjmy z úroků 400 332
<br> 2292 2324 0 Přijaté nekapitál.Příspěvky a náhrady
(Dopravní obslužnost veřejnými službami)
<br> 0 7 233 Vratka ROPID
<br> 3639 2119 0 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
(Komunální služby a územní rozvoj j.n.)
<br> 0 2 600 Věcná břemena sítě
<br> 6171 2112 0 Příjmy z prodeje zboží 0 330
6171 2324 0 Přijaté nekapitál.Příspěvky a náhrady
<br> (Činnost místní správy)
0 38 447 Vrat...

Načteno

edesky.cz/d/2527765

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chýnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz