« Najít podobné dokumenty

Obec Planá - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - 17. 12. 2018.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Planá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Obec Planá
<br> Planá 59,371 01 České Budějovice,okres České Budějovice
<br> e-mail: obec©obecplanacz
<br> INFORMACE
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Místo konání: Obecní úřad Planá,Planá č.p.59
<br> Den konání: 17.prosince 2018 od 18,00 hodin
<br> Navržený program:
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele <.>
<br> Schválení programu <.>
<br> Kontrola zápisu č.7/2018 ze zasedání ZO <.>
<br> ŘSD — Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti č.3/DS/SVB15-2018
<br> — prodloužení VO — obec <.>
<br> Rozpočtová opatření schválená starostou obce na rok 2018 <.>
<br> Rozpočet obce na rok 2019 <.>
<br> Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020,2021,2022 <.>
<br> Návrh smlouvy o výpůjčce č.3/DS/SV5-2018 v rámci akce „Oprava propustů
<br> a sjezdů podél komunikace 1/3 V obci Planá u ČB“ <.>
<br> 9.Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-Ol4330036928/001 <.>
<br> 10.Návrh darovací smlouvy — pozemek KN č.234/2 v k.ú.Planá u ČB <.>
<br> ll.Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce <.>
<br> 12.Nabídka zajištění inženýrské činnosti pro územní řízení — sportoviště Planá <.>
<br> 13.Nabídka zpracování projektové dokumentace pro územní řízení — sportoviště Planá <.>
<br> 14.Inventarizace majetku obce k 31.12.2018 <.>
<br> 15.Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení Vlády č.202/2018 od 1.l.2019 <.>
<br> 16.Žádosti o dotace do grantového programu Jihočeského kraje - POV pro rok 2019 <.>
<br> 17.Žádosti o dotace z grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj — Program obnovy a rozvoje venkova 2019 <.>
<br> 18.Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2019 <.>
<br> 19.Informace starosty,místostarosty <.>
<br> 20.Různé <.>
<br> eww—
<br> 9039.01
<br> Ing.XXXXX XXXXXX v.r.starosta obce
<br> V Plané dne 7.prosince 2018 Vyvěšeno na úřední desce: "7.12.2018 Sejmuto zúřední desky: 1 & 12.2513
<br> Vyvěšeno také na elektronické úřední desce unží' jící dálkový přístup <.>,<.>,! J 422
<br> /

Načteno

edesky.cz/d/2527757

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Planá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz