« Najít podobné dokumenty

Obec Kaňovice (Frýdek-Místek) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kaňovice (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv---oop---stanoveni-dz----vymezeni-nakladni-dopravy-nad-12-tun-z-ii-473-a-ii-477-pro-obec-vaclavovice.pdf (583,18 kB)
*MMFMX013P5Z3*
<br> IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
<br> MMAAGGIISSTTRRÁÁTT MMĚĚSSTTAA FFRRÝÝDDKKUU--MMÍÍSSTTKKUU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.: MMFM 169984/2018
SP.ZN.MMFM_S 7739/2017/ODaSH/Vrb
VYŘIZUJE: XXX XXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX:
E-MAIL: vrbica.jan@frydekmistek.cz
DATUM: 19.11.2018
<br>
<br>
<br> - podle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města Frýdek Místek,podle § 19 vyhlášky MV ČR č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s
rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“) na základě návrhu Obce Václavovice <,>
zastoupené starostkou Ing.Magdou Pustkovou,se sídlem Obecní č.130,739 34 pošta Šenov
a po projednání s Policií ČR,KŘ policie MSK,odbor služby dopravní policie dne 24.09 <.>
2018 č.j.: KRPT-214845-3/ČJ-2018-0700DP podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> S T A N O V Í
<br>
<br> Obci Václavovice,zastoupené starostkou Ing.Magdou Pustkovou místní úpravu provozu na
pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení č.B4 – Zákaz vjezdu
nákladních automobilů „12t“ s d.t.E14 - TRANZIT na silnicích I <.>,II.a III <.>
třídy a místní komunikaci ul.Volenská v katastrálních územích Šenov u
Ostravy,Sedliště ve Slezsku,Bruzovice,Kaňovice,Horní Bludovice <,>
Lískovec u Frýdku-Místku,Řepiště,Vratimov,Paskov,Frýdek a Hrabová
pro vymezení tranzitní dopravy nad 12t ze silnici II/473 (Šenov Lapačka –
Frýdek-Místek),II/477 (Vratimov – Lískovec) včetně navazujících
komunikací v rámci a...

Načteno

edesky.cz/d/2527753

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kaňovice (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz