« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč nad Orlicí - Usnesení č.5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

S28C-118120619550.pdf
OBECNÍ ÚŘAD Běleč nad Orlicí č.p.10 503
<br> gí_6 Bankovní spojení: 1080838309f0800 Úřední hodiny: čtvrtek 18.00 — 20.00 hod IČO: 00268615
<br> Usnesení č.5 / 2018 z ustavuiícího zasedání zastupitelstva obce Běleč nad Orlicí konaného dne 9.1istopadu 2018
<br> Zastupitelstvo obce po projednání
<br> 1.volí l.zapisovatele: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX X.ověřovatele zápisu: XXXXXXXX XXXX.XXXXXXXX XXXXXXXXX X.starostu: XXXXXX XXXXXXXXXXX X.místostarostu: XXXXX XXXXXXX X
<br>.výbory zastupitelstva jejich předsedy: finanční XXXXX XXXXXXXX kontrolní lng.XXXXXXX XXXXXXXXXXX životního prostředí XXXXXXXX XXXX stavební XXXXX XXXXX kulturní XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X.počet členů výborů: X X.schvaluje
<br> 1.Zápis z předchozího zasedání & Usnesení č.4
<br> 2.Zapisovatele & ověřovatele zápisu
<br> 3.Program zasedání
<br> 4.Počet místostarostu,funkce dlouhodobě uvolněné,způsob volby starosty a místostarosty
<br> Sí Výplatu odměn neuvolněných zastupitelů od 9.11.2018
<br> 6.Souhrnnou odměnu neuvolněných zastupitelů za souběh funkcí předseda výboru max.2459,00 Kč (dle platné tab.Přílohy č.318/2017 Sb.rok 2018)
<br> Člen výboru max.1230,00 KČ (dle platné tab.Přílohy Č.318/2017 Sb.rok 2019)
<br> Tel./Fax: 495 593 806 E—mail: belecrčwoez Mob 724 l85 979 _*—
<br> Strana 1
<br> OBECNÍ ÚŘAD Běleč nad Orlicí č.p.m 56346
<br> Bankovní spojení: lOSOS38309/0800 Úřední hodiny: čtvrtek 18.00 “ 20.00 hod IČO: 00268615
<br> od 1.1.2019 předseda výboru max.2631110 Kč (dle platné tab.Přílohy č.318/2017 Sb.rok 2019) člen výboru max.1316,00 Kč (dle platnétab.Přílohyč.318/2017 Sb.rok 2019)
<br> místostarosta 10 000,00 Kč
<br> 7.Rozpočtové opatření č.3
<br> 8.Smlouvu o výkonu pravomocí Městské policie Třebechovice p/O <.>
<br> 3.bere na vědomí
<br> ].Složení slibu všech členů zastupitelstva podle 5 69 odst.2 zákona o obcích
<br> 4.deleguje v souladu s š 84 odst.2 zákona o obcích
<br> l.Na konání valných hromad Svazku obcí Mikroregionu Třebechovicko tyto delegáty: XXXXXX XXXXXXXXXXX (starosta)
<br> XXXXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/2527752

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz