« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč nad Orlicí - Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupi k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

S28C-118120620070.pdf
: malta/nn JIJĚEĚTSm
<br> Obecní úřad Běleč nad Orlicí Běleč nad Orlicí 10 503 46 Třebechovice pod Orebem
<br> ADVOkÁ'I'NÍ KANCELÁŘ ílšlíšThlANN,_1131.<.> =r-.k' FR.—1543.<.> —\ Pfuszrn'u,m:
<br> Hradce Králové,501) 03 Malé náměstí 124
<br> Tel.: +430 495 534 081 Fax: +420 493 814 911 íÉ-maii: rcccpcchkgšiíiicz \\thjícz
<br> Praha B,18600 Sokolovská 49
<br> Tcl.: it;-120225 DDU 401) Fax: +420 225 Ulit) 444
<br> E—mail: rccepccphaCfŽJnjlÍcz www.hj [.cz
<br> PAR'I'NEŘE
<br> jL'Dr.jiří Harunann
<br> JL'DI.XXXXX XXXXXXX
<br> _ll'lk.XXXXX XXXXX,Phi) Ji'Dr._Ian Malý
<br> jLÍDr.Ondři-i Moravec,Ph.D,_IL'Dr.Andrea \ft-jbčmvň,Ph.?
<br> V Hradci Králové dne 12.1istopadu 2018
<br> Žadatel: “.—
<br> společně s Zast.JUDr.Janem Malým,advokátem Advokátní kancelář Hartmann,Jelínek,Fráňa a partneři,s.r.o <.>
<br> se sídlem Sokolowká 49,186 00 Praha 8 adresa pro doručování: Malé náměstí 124,500 03 Hradec Králové
<br> Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Předmět žádosti:
<br> Poskytnutí informací o plánované změně dopravního řešení,tj.zejména o důvodech a podmínkách rozmístění navržených parkovacích stání uvedených v návrhu A dopravního řešení <.>
<br> Tímto si Vás dovolujeme v zastoupení našich klientů _—
<br> v
<br> vsouladu se zákonem c.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu kinformacím,požádat o zaslání/poskytnutí informací o plánované změně dcpravního řešení v obci Běleč nad Orlicí.Zejména pak o poskytnutí informací () důvodech a podmínkách rozmístění navržených parkovacích stání,zdali opomenutím či z jiného důvodu nebylo navrženo parkovací stání před pozemky p.č.289 a 286,když v návrhu A dcpravního řešení jsou navržena 3 parkovací stání,konkrétně ].parkovací stání před pozemkem p.č.31,2.parkovací stání před pozemkem p.č.17/1 a 1773 a 3.parkovací stání před pozemkem p.Č,10/4.Žádné parkovací stání však není navrženo před pozemky p.č.289 a 286,přestože by bylo možné na obecním pozemku p.č.625/25 parkovací stání před předm...

Načteno

edesky.cz/d/2527751

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz