« Najít podobné dokumenty

Obec Těškov - Veřejná vyhláška - pasport komunikací.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - pasport komunikací.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o zařazení pozemních komunikací v k.ú.Těškov do kategorie místních komunikací
<br> Obecní úřad Těškov,Těškov 35,337 01 Rokycany 1,jako příslušný silniční správní úřad podle 9 40 odst.5
písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích"),na základě předloženého Pasportu místních'komunikací obce Těškov ve správním
území obce Těškov zpracovaného společností PasProRea PD s.r.o <.>,Holkov 32,382 32 Velešín (dále jen
„pasport místních komunikací"),schváleného vlastníkem příslušných místních komunikací
dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> usnesením č.zastupitelstva obce Těškov v souladu s ustanovením ©
2,3 a 5 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,v platném znění (dále
jen „vyhláška"),v souladu s š 67,68 a 69 zákona č.500/2004 Sb.v platném znění (dále jen „správní řád") a na
základě zmocněnív 5 3 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,vydává toto
<br> r o 2 h o d n u t i
<br> o zařazení pozemních komunikací v k.ú.Těškov do kategorie místních komunikací <.>
<br> Pozemní komunikace uvedené v pasportu místních komunikací obce Těškov,který je přílohou tohoto
rozhodnutí se zařazují do kategorie místních komunikacípod evidenčními čísly:
<br> lc — 11c do kategorie místních komunikací III.třídy dle 5 6 odst.2 písm.c) zákona o pozemních komunikacích
ld — 5111 do kategorie místních komunikací IV.třídy dle 5 6 odst.2 písm.d) zákona o pozemních komunikacích
<br> A to protože tyto komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce a jejich určení,dopravní význam
a technické vybavení splňují podmínky pro zařazení do této kategorie pozemních komunikací <.>
<br> Odůvodnění:
Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstranění pochybností,zda v
uvedeném katastrálním území jde o místní nebo účelovou komunikaci.Protože v průběhu řízení neshledal
správní orgán důvody bránící zařazení pozemních kom...

Načteno

edesky.cz/d/2527750

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz