« Najít podobné dokumenty

Obec Těškov - Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Těškov.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Těškov.docx
I N F O R M A C E
o konání zasedání
Zastupitelstva obce Těškov
<br> Obecní úřad Těškov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Těškov,svolaného starostou obce podle § 103 odst.5 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Těškov
<br> Doba konání: pátek 14.prosince 2018 od 18:00 hodin
<br>
Navržený program:
<br> 1) Zahájení,schválení programu jednání,volba zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti zastupitelstva
4) Rozpočtová opatření
5) Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací – pasport komunikací
6) Schválení obecních dotací pro organizace a spolky
7) Prodej pozemku 1133/230
8) Různé
9) Diskuze
10) Závěr
<br>
XXXXX XXXXX
starosta obce
<br> Vyvěšeno : X.XX.2018
Sejmuto :
<br>
Sensitivity: Business Internal

Načteno

edesky.cz/d/2527749

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz