« Najít podobné dokumenty

Obec Nedomice - Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná 10.12.2018  v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedomice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná 10.12.2018  v zasedací místnosti Obecního úřadu.
OBEC NEDOMICE,okres Mělník
Nedomice 78,277 14 Dřísy
<br> IČO: 00662259,tel.315 696 128,email: obec@nedomice.cz
<br>
<br>
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného v pondělí 10.12.2018
<br> od 18:30
v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br>
1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Volba pracovních orgánů
4.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání
5.Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2018
6.Schválení rozpočtu obce na rok 2019
7.Schválení příspěvku pro ZŠ a MŠ na rok 2019
8.Schválení rozpočtu Svazku obcí Cecemínsko pro rok 2019
9.Ustanovení povodňové komise a krizového štábu obce
10.Projednání a schválení smlouvy s ČEZ Distribuce na zřízení nového odběrného místa
11.Projednání a schválení investic na rok 2019
12.Aktualizace strategického dokumentu Místního programu obnovy vesnice
13.Projednání návrhu parcelace lokality Na Pískách
14.Diskuse a závěr
<br>
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání zasedání <.>
<br>
Datum vyvěšení: 29.11.2018
Datum sejmutí:
<br>
<br> ing.XXXXX XXXXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2527748


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nedomice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz