« Najít podobné dokumenty

Obec Červený Újezd (Benešov) - Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červený Újezd (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2018
O Z N Á M E N Í
<br>
Starosta Obce Červený Újezd
<br> svolává
<br>
v souladu s § 103 odst.5 ve znění § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> zasedání zastupitelstva obce v pátek dne 14.12.2018
<br> od 18:00 hod v kanceláři obecního úřadu
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele a ověřovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Plnění úkolů ZO
<br> 5) Schválení prodeje pozemků p.č.15/1 o výměře 27 m2,15/2 o výměře 0,35 m2 v k.ú.Červený Újezd
<br> 6) Projednání a schválení Dodatku č.1/2019 ke Smlouvě 05/kom/2012 – COMPAG Votice s.r.o <.>
<br> 7) Projednání a schválení záměru prodeje pozemku p.č.2067 v k.ú.XXXXX XXXXX o výměře XXX mX
<br> X) Schválení smlouvy o dílo na zpracování pasportu místních komunikací
<br> 9) Schválení ceny vodného a ceny za odvoz odpadu na rok 2019
<br> 10) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene,služebnosti IV-12-6021112/2
<br> „ČERVENÝ ÚJEZD - Na Dráze,293-1-kNN“
<br> 11) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019
<br> 12) Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 - 2023
<br> 13) Úprava rozpočtu
<br> 14) Projednání stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“
<br> 15) Projednání a navržení způsobu řešení pohledávek po splatnosti z titulu bytového nájmu
<br> 16) Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta Obce Červený Újezd
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/2527746

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Červený Újezd (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz