« Najít podobné dokumenty

Obec Břvany - Usnesení ZO Břvany č. 5/18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břvany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
O B E C B Ř V A N Y
Dlouhá čp.41 Břvany 440 01
e-mail: obec@brvany.cz telefon: +420 415 782 109
IČ: 00483087 datová schránka: 6a7bwm5
www.brvany.cz
<br>
<br>
ZÁPIS
<br>
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Břvany č.5/2018
které se uskutečnilo dne 26.11.2018 od 17:00 hod.na Obecním úřadu Břvany
<br>
<br>
Zastupitelé Přítomni Nepřítomni Omluveni
XXXXXXXXX XXXXX x
XXXXXXXXXX XXXX x
XXXXXXX XXXX x
XXXXXXXXXX XXXXX x
XXXXX XXXX x
XXXXXXX XXXXXXX,Ing.x
XXXXXX XXXXX x
XXXXXX XXXXX x
XXXXXXX XXXXXX x
<br>
Občané/Přizvaní hosté X /
<br>
<br>
PROGRAM:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola usnesení a úkolů - zpráva starostka obce
3.Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4
4.Projednání a schválení dohod o PP
5.Projednání a schválení kulturních akcí na r.2019
6.Podání zprávy o přemnožení hmyzu na lípách
7.Projednání a schválení limitu pokladní hotovosti a pravomoci starostky k podpisu faktur
8.Diskuse
9.Závěr
<br>
<br>
<br> Starostka obce přivítala členy zastupitelstva obce,hosty a občany obce.Konstatovala,že zasedání
zastupitelstva obce je usnášeníschopné (podle § 87 zákona o obcích,k platnému usnesení zastupitelstva
obce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce) <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing.XXXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX
Zapisovatel: XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
<br>
Pozn.: Podle § 94 odst.1 zákona o obcích,právo předkládat návrh k zařazení na pořad jednání
připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové,výbory <.>
<br>
<br> 1.Zahájení – starostka obce přivítala přítomné a seznámila s programem veřejného zasedání <.>
<br> Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl doplněn o 1 bod a schválen <.>
<br>
Výsledek hlasování
Zastupitelé Pro návrh Proti návrhu Zdržel se hlasování
XXXXXXXXX XXXXX x
XXXXXXXXXX XXXX x
XXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXX x
XXXXX XXXX x
XXXXXXX XXXXXXX,Ing.x
XXXXXX XXXXX x
XXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXX x
<br>
<br> X.Kontrola usne...

Načteno

edesky.cz/d/2527744

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břvany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz