« Najít podobné dokumenty

Obec Budíkov - Rozpočtové opatření č. 13/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 13/2018
Obec Budikov
<br> KEU—W 1.11.250 ! UCDGX
<br> Rozpočtové opatření &.13 I 2018
<br> zpracováno: 20.11.2018 strana; 1
<br> PŘÍJMY Nat—Uz Org Par Po? ZJ Původni hodnota Změna Pozmené Popra 1) 000000000 0000 0000 4222 000 0.00 010 330.00 010 330,00 Invaotlůní pňjalé transfery od krajů 21 00009813? 00110 0000 41 1 1 000 30 000.00 45 5015.00 14 594,00 Nornvos: pňj transfery : všoob pokl správy stát rozpo legral 0000 celkem: 30 000.00 704 033.00 824 933,00 * 31 000000000 0000 1032 21 11 000 500 000,00 3? 599.00 53? 50000 Příjmy :: poskwováni služeb & Puragral 10:52 celkem: 500 000.00 31 599.00 53? 599.00 Podpora mmm: produkčních činností * Org: 0000 celkem: 630 000.00 032 532,00 1 382 532,00 PŘUMY celkem 530 000.00 an 532.00 1 352 532.00 VÝDAJ E N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Zmena Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 1032 5160 000 264 167.00 3? 508.00 301 760,00 Nákup služeb j.|"|.Paragral 1032 celkem: 204 187.00 3? 509.00 301 “50.00 Podpora 051801161! produkčních činností ' 5) 000000000 0000 2310 5021 000 15 845,00 145.00 15 900.00 Ostatni osobní Wp 6) 000000000 0000 2310 5171 000 20 000.00 3 02100 23 327.00 Opravy a udržování Paragraf 2310 celkem: 35 845.00 3 812.00 89 817.00 Pitná voda * ?) 000000000 0000 3399 5104 000 25 000,00 2 500,00 2? 500.00 Věcné dary Plragral 3399 celkem: 25 000.00 2 500.00 21 500.00 Ostatni zilotítost humry.clrírví & mol.prostfe ' 81 000000000 0000 3419 5104 000 10 000,00 220.00 10 22000 Elektňcká energie Paragraf 3419 celkem: 10 000.00 220.00 10 220.00 Ostatni tělovýchovná činnost * 9,000000000 0000 3639 ETH 000 0.00 10 500.00 16 500.00 Opravv a udržování Paragraf 3539 celkem: 0,00 15 560,60 15 560.00 Komunální služby a územní rozvoj Jinde maf - 10) 00005010? 0000 5115 5109 000 15 408.00 -15 400,00 0.00 Nákup 0613th 520120 Paragraf 8115 celkem: 15 405.00 -15 400.00 0.00 Volby do zastupitelů“ územních samoopdvn ' 11) 000000000 0000 B1T1 5137 000 03 489.00 1 000,00 84 409.00 Drobný hmotný! investiční & ner 121 000000000 0000 51“ 5153 000 ...

Načteno

edesky.cz/d/2527742


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz