« Najít podobné dokumenty

Obec Krasová - Informace pro zákazníky Vodárenské a.s.- e-Kapka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro zákazníky Vodárenské a.s.- e-Kapka
Více o naší společnosti naleznete na:
<br> www.vodarenska.cz
<br> Informace pro zákazníky
<br> VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,a.s <.>
<br> e-Kapka
SMS Info: havárie nebo odstávka
<br> vody už vás nezaskočí
<br> Neteče voda.Neteče voda.Neteče voda <.>
<br> Co dělat a nedělat?Co dělat a nedělat?Co dělat a nedělat?
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> © VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> Číslo 3/2018
<br> Jsme vítězi Národní ceny za společenskou odpovědnost 2016
<br> Když se chceme napít,opláchnout
<br> si ruce nebo se vykoupat,automa-
<br> ticky otočíme kohoutkem nebo
<br> pákovou baterií,a je to.Nezávad-
<br> ná pitná voda je prakticky vždy po
<br> ruce.Vodu považujeme za tak
<br> samozřejmou věc,že obvykle vů-
<br> bec nepočítáme s tím,že by ně-
<br> kdy netekla.Když se to občas sta-
<br> ne,býváme tím nemile zaskočeni <.>
<br> Nepříjemné překvapení je vždy
<br> menší,pokud je člověk alespoň
<br> částečně připraven.To zákazní-
<br> kům VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
<br> SPOLEČNOSTI,a.s <.>,umožňuje
<br> služba SMS Info <.>
<br> Její princip je jednoduchý.Stačí
<br> se do služby jednoduše registro-
<br> vat,nejlépe přes internetové
<br> stránky www.vodarenska.cz <.>
<br> V sekci Zákazníci ve formuláři vy-
<br> plníte svoje jméno,adresu bydliš-
<br> tě,adresu odběrného místa a kon-
<br> taktní údaje na Vás.Přihlásit se
<br> můžete také tak,že zašlete svoje
<br> kontaktní údaje na e-mailovou ad-
<br> resu zakaznici@vasgr.cz.Služba
<br> je bezplatná <.>
<br> Pokud je plánována odstávka vo-
<br> dy nebo dojde k havárii na vodo-
<br> vodní,případně kanalizační síti
<br> týkající se Vašeho odběrného
<br> místa,dostanete o XXX aktuálně
<br> zprávu prostřednictvím SMS pří-
<br> mo do Vašeho mobilního telefonu <.>
<br> Pravidelně aktualizované informa-
<br> ce o plánovaných odstávkách i
<br> mimořádných haváriích včetně
<br> kontaktů na nonstop havarijní linky
<br> najdete rovněž na našich interne-
<br> tových stránkách
<br> www.vodarenska.cz <.>
<br> Plánovaná odstávka
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2527740

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz