« Najít podobné dokumenty

Obec Kaliště - Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kaliště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce
<br> Pavel Kutíš POZVÁNKA Podle zákona č.IZS/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění SVOLAVAM
<br> Na pátek 14.prosince 20l8 od 18.00 hod.do kanceláře obecního úřadu v Kalištích 3.zasedání zastupitelstva obce v Kalištích <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Rozhodnutí návrhu na rozpočtové provizorium v roce 2019 <.>
<br> Projednání návrhu na změnu přílohy obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o místním
<br> poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů <.>
<br> 3.Projednání návrhu dodatku ke smlouvě o dílo č.2040 o podmínkách sběru,přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2019 s SOMPO,a.s.<.>
<br> 4.Projednání návrhu obecně závazně vyhlášky č.1/2018,kterou se mění a doplňuje
<br> vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <.>
<br> Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Kaliště na rok 2021 — 2024 <.>
<br> Projednání výsledku dílčího auditu <.>
<br> ?.Projednání návrhu na výkup pozemku p.č.! 148! 19 v k.ú.Kaliště od soukromeho vlastníka <.>
<br> 8.Projednání návrhu na stanovení nové ceny pitné vody <.>
<br> 9.Projednání návrhu na pořízení změny územního plánu obce Kaliště c <.>
<br> 10.Projednání návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obce Kaliště.2
<br> 1 I.Projednání návrhu na vyplacení finančního daru občanům obce za rok 2018 <.>
<br> 12.Roz_počtove' změny
<br> 13.Projednání návrhu smlouvy o dodávce vody <.>
<br> 14.Projednání protokolu () otevírání obálek.posouzení a hodnocení nabídek na akci „Obec Kaliště — Posílení vodárenské soustavy“ <.>
<br> lS.Projednání návrhu Smlouvy o dílo na akci „Obec Kaliště — Posílení vodárenské soustavy“ <.>
<br> 16.Žádostí občanů <.>
<br> l7.lnformace Oú <.>
<br> lSDískuse <.>
<br> 19.Závěr <.>
<br> l'aJ
<br> Chun
<br> Na Vaší účast se těší XXXXX XXXXX
<br> Zveřejněno: ?.XX.XX|X
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2527738

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kaliště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz