« Najít podobné dokumenty

Obec Drobovice - Návrh rozpočtu obce Drobovice na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drobovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obecní úřad Drobovice KEO-W 1.11.250 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 1.12.2018
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 4 703 124,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 2 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 36 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 1 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 51 902,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 70 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 1 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 4 876 026,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obecní úřad Drobovice KEO-W 1.11.250 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 1.12.2018
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 500,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 849 358,00
<br> 2292 XXXX XXXX Dopravní obslužnost veřejnými službami 56 836,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 141 200,00
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 247 000,00
<br> 3115 XXXX XXXX Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání 2 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 8 000,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 14 640,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 540,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 35 362,00
<br> 3522 XXXX XXXX Ostatní nemoc...

Načteno

edesky.cz/d/2527732


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drobovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz