« Najít podobné dokumenty

Obec Mladějov na Moravě - Schválený rozpočet na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladějov na Moravě.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2019
Skupinový vodovod Moravskotřebovska Nádražní 1430/6,571 01 Moravská Třebová IČO: 72053453
<br> Schválený rozpočet na r.2019
<br> Příjmy : Odd.Par.položka název částka 412 1 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 422 1 Investiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Přijaté transfery celkem 0,00 23 10 2133 Příjmy : “Odného 15,760.000,00 23 10 2 133 Příjmy : pronájmu mov.Věcí (Fortech,Omega,30000 00 Rádio Haná,Fofrnet ) ' 23 10 Příjmy : pronájmu celkem 15,790000'00 63 10 2141 Příjmy * Ú'Oků 1,000,00 63 10 Obecné příjmy z finančních operací 1.000,00 LRozpočtové příjmy celkem 15,791.000,00 Financování: Odd.Par.položka název částka 8124 Splátka úvěru Boršov _ 2,474100100 Financování celkem - 2,474.100,00 Výdaje : Odd.Par.položka název částka 23 10 5021 Odměna ředitelky svazku vč.Daně ze mzdy 24400000 23 10 5031 Odvod sociálního pojištění 94000'00 23 10 5032 Odvod zdravotního pojištění 2920000 23 10 5137 DHDM do 40 tis.Kč (hydr <.>,šoupata,vým.vod.) 40000090 23 10 5139 Nákup materiálu vč.Kanc.potřeb 10_000)00 23 10 5161 POŠtovnÍ S'UŽbV 150000 23 10 5 164 Pronájem kanceláře vč.telefonu 17_400)00 23 10 5 165 Pronájem pozemků 1.100,00 23 10 5 167 Školení a vzdělávání 3_000,00
<br> 23 10 5168 Zpracování XXX a služby související XX_XXX,XX XX XX XXXX Nákup služeb — zpracování účetnictví 9500000 23 10 5169 Poradenská a konzultační činnost 10000'00 2 3 10 5 159 Zpracování majetkové evidence 80.000,00 23 10 5169 Zhowvení GP 15.000,oo 23 10 5 169 Věcná břemena 200.000,00 23 10 5 171 Oprava a údržba — neinvestiční akce 1,740000'00 23 10 5 173 CeStovné 24.ooo,oo 23 10 5175 PohoštěníČS,VŘ,jednáníkomisíajinájednání 1500000 23 10 6121 mvestfčnfvýstavba 6,790.ooo,oo 23 10 6121 Zpracování projektových dokumentací 25000000 23 10 6121 Technický dozor investora 160.000,00 23 10 6121 Poplatky sos soo.ooo,oo 23 10 612 1 Výběrová řízení 4o.ooo,oo 23 10 612 1 Archeologický průzkum 3000000 23 10 Pitná voda celkem 11,0...

Načteno

edesky.cz/d/2527726

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladějov na Moravě      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz