« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřichův Hradec - oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/102/2018 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Otín u Jindř.Hradce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20181206091948757
IHlllllllllllllllllllllili|lllllllllllllllilllllllllllllIlllíllll <,>
<br> 853010JH/2018-CJHM C;.: UZSVM/CJHnsomma-CJHM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Ceské Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec,Na Hradbách 43/l.377 01 J.Hradec
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci
<br> čis.(MH/10212018 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku
<br> v katastrálním území Otín u Jindřichova Hradce <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 11 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.6212001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů.po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 6.prosince 2018
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dale uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> !.Prodávaný majetek Nemovitě věcí:
<br>.spoluvlastnický podíl o velikosti id.1128 v poměru k celku na pozemku st.p.č.10311 o výměře 160 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástíje stavba: bez čplče,jiná st.stavba stojí na pozemku p.č.: St.10311
<br> vedené na LV 5036 pro k.ú.Otín u Jindřichova Hradce,obec Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj.katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec <.>
<br> S oiuvlastníkům rodávaněho ma'etku svědčí ředku ní rávo vsouladu s ustanovením 5 1124 odst.1 zákona č.891312 Sb.<.> občanský zákonngL ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> it.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vokrajové části zastavěného území obce,mimo sídelní část obce,v mistni části Otín u J.Hradce.Okolí nemovité věci odpovídá zástavbě bytovými domy.Součástí pozemku je stavba be...

Načteno

edesky.cz/d/2526083

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz