« Najít podobné dokumenty

Obec Fryšava pod Žákovou horou - pozvánka II.ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Fryšava pod Žákovou horou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Fryšava pod Žákovou horou Bankovní spojení Telefon,fax IČO
Fryšava pod Žákovou.horou 9 K.B.Žďár nad Sázavou 566 619 231 00294284
PSČ 592 04 č.ú.6623751/0100 e-mail: obec.frysava@tiscali.cz
<br>
O b e c n í ú ř a d F r y š a v a p o d Ž á k o v o u h o r o u
<br>
<br> VŠEM OBČANŮM OBCE
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE FRYŠAVA
<br> 27.listopadu 2018
<br>
Věc: P O Z V Á N K A
<br> Starosta obce Fryšava pod Žákovou horou svolává tímto
2.řádné zasedání zastupitelstva obce,které se koná v
neděli 9.prosince 2018 v 16:00 hodin v kulturním domě ve
Fryšavě č.p.9 <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení <.>
2.Kontrola zápisu z I.jednání ZO <.>
3.Schválení rozpočtu obce na rok 2019 <.>
4.Schválení rozpočtu PO Čistá Fryšávka na rok 2019 <.>
5.Schválení rozpočtu PO ZŠ a MŠ ve Fryšavě na rok 2019 <.>
6.Schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 pro ZŠ a MŠ ve Fryšavě <.>
7.Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Fryšava na roky 2020 až 2023 <.>
8.Schválení střednědobého výhledu rozpočtu PO Čistá Fryšávka na roky 2020 a
<br> 2021 <.>
9.Schválení střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ ve Fryšavě na roky 2020
<br> a 2021 <.>
10.Jmenování Inventarizační komise <.>
11.Schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019 <.>
12.Diskuze <.>
13.Závěr <.>
<br>
<br> XXXXXX H u m l í č e k
<br> starosta obce Fryšava pod Žákovou horou
<br>
Vyvěšeno: 27.listopadu 2018
<br> Sejmuto: ………………………

Načteno

edesky.cz/d/2498012

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Fryšava pod Žákovou horou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz