« Najít podobné dokumenty

Obec Černčice (Náchod) - Směrnice VZMR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černčice (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
SMĚRNICE
<br>
<br> O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br> OBEC ČERNČICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tato směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého
<br> rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce,jako veřejného
<br> zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací,dodávek a služeb.Směrnice
<br> stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky <.>
<br> 1.Veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),se rozumí veřejná
<br> zakázka,jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne:
<br> v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 000 000 Kč bez DPH
<br> nebo
<br> v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH
<br> 2.Zadavatel dle ustanovení § 31 zákona,není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou
zakázku malého rozsahu.Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady
uvedené v § 6 zákona,ve kterém jsou stanoveny:
<br> dle odst.1 - Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady
<br> transparentnosti a přiměřenosti <.>
<br> dle odst.2 – Ve vztahu k dodavatelům zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení
a zákazu diskriminace <.>
dle odst.3 – Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům <,>
kteří mají sídlo v
a) členském státě Evropské unie,Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederaci,nebo
b) jiném státě,který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu
mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné
zakázce <.>
<br> 3.VZMR organizuje a zadává pověřený zaměstnanec obecního úřadu (starosta).Veškerá
komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude vždy písemnou formou (poštou nebo
e-mailem nebo elektronickou cestou) <.>
<br> 4.Kategorie zakázek dle výše předpokládané hodnoty a předmětu plnění...

Načteno

edesky.cz/d/2495298

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černčice (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz