« Najít podobné dokumenty

Město Jánské Lázně - Stanovení minimálního počtu členů komise a informace o počtu a sídle volebního okrsku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jánské Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Stanovení minimálního počtu členů komise a informace o počtu a sídle volebního okrsku
VV - Záměr „Prodloužení sjezdovky Zalomená pod dolní stanicí lyžařského vleku Anděl
Oznámení o povinně zveřejněných dokumentech
Závěrečný účet města za rok 2023
Záměr města vnést nepeněžitý vklad do společnosti Vak Trutnov,a.s <.>
Rozpočtové opatření č.2/2024
Záměr města směnit pozemky se Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně,s.p <.>
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
účinnost 1.1.2025
Záměr uzavřít nájemní smlouvu na neb.prostor v čp.274 - CETIN
Záměr města pronajmout část p.p.č.295/1 Č.H <.>
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Paměť Krkonoš,Randezvous Ski Racer
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.9
Rozpočtové opatření č.1/2024
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Sportovní klub Janské Lázně
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2024
Záměr pronajmout část p.p.č.244 J.L <.>
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Zápis o výsledku voleb do za...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Volby Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 48 záznamů.Poslední změna: 11. 7. 2024
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Stanovení minimálního počtu členů komise a informace o počtu a sídle volebního okrsku
VV - Záměr „Prodloužení sjezdovky Zalomená pod dolní stanicí lyžařského vleku Anděl
Oznámení o povinně zveřejněných dokumentech
Závěrečný účet města za rok 2023
Záměr města vnést nepeněžitý vklad do společnosti Vak Trutnov,a.s <.>
Rozpočtové opatření č.2/2024
Záměr města směnit pozemky se Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně,s.p <.>
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
účinnost 1.1.2025
Záměr uzavřít nájemní smlouvu na neb.prostor v čp.274 - CETIN
Záměr města pronajmout část p.p.č.295/1 Č.H <.>
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Paměť Krkonoš,Randezvous Ski Racer
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.9
Rozpočtové opatření č.1/2024
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Sportovní klub Janské Lázně
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2024
Záměr pronajmout část p.p.č.244 J.L <.>
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Zápis o výsledku voleb do za...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Stanovení minimálního počtu členů komise a informace o počtu a sídle volebního okrsku
VV - Záměr „Prodloužení sjezdovky Zalomená pod dolní stanicí lyžařského vleku Anděl
Oznámení o povinně zveřejněných dokumentech
Závěrečný účet města za rok 2023
Záměr města vnést nepeněžitý vklad do společnosti Vak Trutnov,a.s <.>
Rozpočtové opatření č.2/2024
Záměr města směnit pozemky se Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně,s.p <.>
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
účinnost 1.1.2025
Záměr uzavřít nájemní smlouvu na neb.prostor v čp.274 - CETIN
Záměr města pronajmout část p.p.č.295/1 Č.H <.>
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Paměť Krkonoš,Randezvous Ski Racer
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.9
Rozpočtové opatření č.1/2024
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Sportovní klub Janské Lázně
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2024
Záměr pronajmout část p.p.č.244 J.L <.>
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Zápis o výsledku voleb do za...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Volby Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 48 záznamů.Poslední změna: 11. 7. 2024
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Městský úřad Janské Lázně,Náměstí svobody 273,542 25 Janské Lázně
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro dolože...
RSS
Úřední deska – Janské Lázně
Úřední deska – Městský úřad Janské Lázně
Stanovení minimálního počtu členů komise a informace o počtu a sídle volebního okrsku
VV - Záměr „Prodloužení sjezdovky Zalomená pod dolní stanicí lyžařského vleku Anděl
Oznámení o povinně zveřejněných dokumentech
Závěrečný účet města za rok 2023
Záměr města vnést nepeněžitý vklad do společnosti Vak Trutnov,a.s <.>
Rozpočtové opatření č.2/2024
Záměr města směnit pozemky se Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně,s.p <.>
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
účinnost 1.1.2025
Záměr uzavřít nájemní smlouvu na neb.prostor v čp.274 - CETIN
Záměr města pronajmout část p.p.č.295/1 Č.H <.>
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Paměť Krkonoš,Randezvous Ski Racer
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.9
Rozpočtové opatření č.1/2024
Veřejnoprávní smlouva 2024 - Sportovní klub Janské Lázně
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2024
Záměr pronajmout část p.p.č.244 J.L <.>
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů - SOVK
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2028
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území KHK
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - daň z nemovitých věcí
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2023
Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č.8
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Sportovní klub Janské Lázně
Veřejnoprávní smlouva 2023 - Paměť Krkonoš
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení Správy KRNAP o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo
Rozpočet města Janské Lázně na rok 2023
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021
Zápis o výsledku voleb do za...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městský úřad Janské LázněVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozp.a hosp.svazku Dražební vyhlášky Ztráty a nálezy Výroční zpráva Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Oznámení Rozpočet a hospodaře PO Usnesení vlády Rozhodnutí Stanovisko Záměr kraje - majetek Nařízení Volby Původce (bez omezení) MJL ZŠ a MŠ JL Městský úřad Trutnov MZE Finanční úřad Svazek obcí Krajský úřad KHK MěÚ XXXXXXX n.Ú.ČEZ Distribuce Městský úřad JL Vláda ČR Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Správa KRNAP Královéhradecký kraj KHS ČSÚ Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Městský úřad Janské LázněNalezeno 48 záznamů.Poslední změna: 11. 7. 2024
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy

Načteno

edesky.cz/d/10365086

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz