« Najít podobné dokumenty

Obec Strachujov - Rozpočtové opatření č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strachujov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - StrachujovInformace o správci
Strachujov
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob...
RSS
Úřední deska – Strachujov
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - StrachujovFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Pozvánka na Zasedání Rozpočet Návrh rozpočtu Závěrečný účet obce Přezkoumání hospodař Stanovení min.počtu Jmenování zapisovate Veřejná vyhláška Pozvánka na ZK Zpráva o výsledku př Závěrečný účet Mikro Nařízení Města Bystř Výkazy Veřejná vyhláška- oz Návrh rozpočtu Mikro Zpráva o výsledku př Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření zákon 106/1999 Rozpočtové opatření ROZPOČET Návrh střednědobého Pozvánka na Zastupit Střednědobý výhled Pravidla rozpoč.pro Rozpočet Návrh závěrečného úč Závěr.účet včetně z Oznámení veřejnou vy Poskytnutí informace Záměr obce o prodej Záměr obce na prodej Původce (bez omezení) Obec Strachujov Obecní úřad Strachuj Obec Obec Strachujov Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - StrachujovNalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 22:59:20
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Strachujov
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - StrachujovInformace o správci
Strachujov
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob...
RSS
Úřední deska – Strachujov
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - StrachujovFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Pozvánka na Zasedání Rozpočet Návrh rozpočtu Závěrečný účet obce Přezkoumání hospodař Stanovení min.počtu Jmenování zapisovate Veřejná vyhláška Pozvánka na ZK Zpráva o výsledku př Závěrečný účet Mikro Nařízení Města Bystř Výkazy Veřejná vyhláška- oz Návrh rozpočtu Mikro Zpráva o výsledku př Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření zákon 106/1999 Rozpočtové opatření ROZPOČET Návrh střednědobého Pozvánka na Zastupit Střednědobý výhled Pravidla rozpoč.pro Rozpočet Návrh závěrečného úč Závěr.účet včetně z Oznámení veřejnou vy Poskytnutí informace Záměr obce o prodej Záměr obce na prodej Původce (bez omezení) Obec Strachujov Obecní úřad Strachuj Obec Obec Strachujov Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - StrachujovNalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 22:59:20
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - StrachujovInformace o správci
Strachujov
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob...
RSS
Úřední deska – Strachujov
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - StrachujovFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Pozvánka na Zasedání Rozpočet Návrh rozpočtu Závěrečný účet obce Přezkoumání hospodař Stanovení min.počtu Jmenování zapisovate Veřejná vyhláška Pozvánka na ZK Zpráva o výsledku př Závěrečný účet Mikro Nařízení Města Bystř Výkazy Veřejná vyhláška- oz Návrh rozpočtu Mikro Zpráva o výsledku př Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření zákon 106/1999 Rozpočtové opatření ROZPOČET Návrh střednědobého Pozvánka na Zastupit Střednědobý výhled Pravidla rozpoč.pro Rozpočet Návrh závěrečného úč Závěr.účet včetně z Oznámení veřejnou vy Poskytnutí informace Záměr obce o prodej Záměr obce na prodej Původce (bez omezení) Obec Strachujov Obecní úřad Strachuj Obec Obec Strachujov Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - StrachujovNalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 22:59:20
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/10364920

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Strachujov
06. 12. 2023
05. 12. 2023
27. 11. 2023
10. 10. 2023
25. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Strachujov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz