« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu I/19 na Novými Dvory - Polní cesta C33

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Obec Nové Dvory,Nové Dvory 70,592 12 Nové Dvory,IČO 00842231
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: nove.dvory-zr@seznam.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správce...
RSS
Úřední deska – Nové Dvory
Domů
OBEC Nové Dvory    OBEC Nové Dvory,   Nové Dvory 70,592 12 Nížkov
 
Dne 31.10.2023 byla firmou Dvořáková Havlíčkův Brod,která vyhrála.<.> <.>
Úřední deska
Nejčtenější články 2023
Nahoru
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení ZÚ_audit Veřejná vyhláška Volby RS výroční zpráva MZP VŘ Upozornění Záměr koupě pozemku GDPR Rozhodnutí Exekuční příkaz Mimořádné opatření Sčítání lidí a domů Zjišťovací řízení Původce (bez omezení) Kraj Vysočina ZDAR Finanční úřad Krajská veterinární UOND MUZR MUHB DSO pod Peperkem Pozemkový úřad Žďár Policie HB MZP SOP SOL Přibyslav SOPP Obec Velká Losenice EON Nové Město na M.Centrum pro OZP Občané obce LDO Lesy ČR MŠ Nové Dvory KUV Lesy České republiky SPU MZE ČR Město ZR Státní pozemkový úřa EXEKUT.ÚŘAD BRNO MZE ÚPZSVM DSO Mikroregion Žďár OÚ Nové Dvory EGD Brno MĚSTO Chotěboř Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYNalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 20:26:09
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Nové Dvory
1. setkání seniorů se vydařilo
1.setkání seniorů se vydařilo | OBEC Nové DvoryUdálosti
Podrobnosti
Napsal XXXXXX XXXX
  
     
Nahoru
Vydán 28. Novodvorský zpravodaj 2023 (21.12.2023)
Vydán 28.Novodvorský zpravodaj 2023 (21.12.2023) | OBEC Nové DvoryPrávě bylo vydáno 28.číslo Novodvorského zpravodaje. 
Nahoru
Pozvánka na hasičský ples (3.2.24) a Dětský karneval (4.2.24)
Pozvánka na hasičský ples (3.2.24) a Dětský karneval (4.2.24) | OBEC Nové DvoryPozvánka na hasičský ples a Dětský karneval
Nahoru
Aktuálně schválené dokumenty dle zákona 24/2017 Sb. týkající se rozpočtů, výhledů a ZÚ obce, MŠ a DSO
ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORY
<br>
<br> Úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktuální stav
Hledat
Domů
RSS
Osobní údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktuálně schválené dokumenty dle zákona 24/2017 Sb.týkající se rozpočtů,výhledů a ZÚ obce,MŠ a DSO
<br>
<br>
Značka č.j <.>
Obsah vyvěšení č.j./1 (dokument PDF,104 kB)
Popis
Typ Oznámení
Původce OBEC Nové Dvory
Datum od 18. 3. 2017 10:26:25
Datum do 31. 12. 2100 23:59:59
<br> Verze 3
Stav aktuální
<br>
<br> Informace o vyvěšení a zveřejnění
<br> Úřední deska příslušného orgánu – OBEC Nové Dvory
<br> Vyvěšeno od 18. 3. 2017
Má být vyvěšeno do 31. 12. 2100
<br>
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)
<br> Datum od 18. 3. 2017 10:26:25
Datum do 31. 12. 2100 23:59:59
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
iMunis eDeska © 2024 – Prohlášení o přístupnosti
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2026
ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORY
<br>
<br> Úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktuální stav
Hledat
Domů
RSS
Osobní údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2026
<br>
<br>
Značka č.j <.>
Obsah vyvěšení č.j./1 (dokument PDF,628 kB)
Popis
Typ Rozpočet a hospodaření obce
Původce OBEC Nové Dvory
Datum od 15. 6. 2022 20:35:49
Datum do 30. 6. 2026 20:33:07
<br> Verze 1
Stav aktuální
<br>
<br> Informace o vyvěšení a zveřejnění
<br> Úřední deska příslušného orgánu – OBEC Nové Dvory
<br> Vyvěšeno od 15. 6. 2022
Má být vyvěšeno do 30. 6. 2026
<br>
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)
<br> Datum od 15. 6. 2022 20:35:49
Datum do 30. 6. 2026 20:33:07
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
iMunis eDeska © 2024 – Prohlášení o přístupnosti
Záměr prodeje stavebních pozemků pro individuální rodinnou výstavbu
Detail [Záměr prodeje stavebních pozemků pro individuální rodinnou výstavbu] - Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYZnačka
č.j <.>
Popis
Typ
Původce
Úřední deska příslušného orgánu – OBEC Nové Dvory
Vyvěšeno od
Datum od
Schválený rozpočet Svazku obcí pod Peperkem na rok 2024
Detail [Schválený rozpočet Svazku obcí pod Peperkem na rok 2024] - Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYZnačka
Popis
Typ
Úřední deska příslušného orgánu – Svazek obcí pod Peperkem
Vyvěšeno od
Vyvěšeno od
Datum od
Schválený rozpočet DSO Žďársko na rok 2024
Detail [Schválený rozpočet DSO Žďársko na rok 2024] - Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYZnačka
č.j <.>
Popis
Typ
Úřední deska příslušného orgánu – DSO Mikroregion Žďársko
Vyvěšeno od
Vyvěšeno od
Datum od
Schválený rozpočet Svazku obcí Přibyslavska na rok 2024
Detail [Schválený rozpočet Svazku obcí Přibyslavska na rok 2024] - Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYZnačka
Úřední deska příslušného orgánu – Svazek obcí Přibyslavska
Vyvěšeno od
Vyvěšeno od
Datum od
Schválený rozpočet Obce Nové Dvory na rok 2024
ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORY
<br>
<br> Úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktuální stav
Hledat
Domů
RSS
Osobní údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Schválený rozpočet Obce Nové Dvory na rok 2024
<br>
<br>
Značka č.j.1059
Obsah vyvěšení č.j.1059/1 (dokument PDF,55,8 kB)
Popis
Typ Rozpočet a hospodaření obce
Původce OBEC Nové Dvory
Datum od 21. 12. 2023 16:33:25
Datum do 31. 12. 2024 23:59:59
<br> Verze 1
Stav aktuální
<br>
<br> Informace o vyvěšení a zveřejnění
<br> Úřední deska příslušného orgánu – OBEC Nové Dvory
<br> Vyvěšeno od 21. 12. 2023
Má být vyvěšeno do 31. 12. 2024
<br>
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)
<br> Datum od 21. 12. 2023 16:33:25
Datum do 31. 12. 2024 23:59:59
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
iMunis eDeska © 2024 – Prohlášení o přístupnosti
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů
ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORY
<br>
<br> Úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktuální stav
Hledat
Domů
RSS
Osobní údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů
<br>
<br>
Značka č.j <.>
Obsah vyvěšení č.j./1 – Pověřenec GDPR (dokument PDF,808 kB)
Popis
Typ Oznámení GDPR
Původce OBEC Nové Dvory
Datum od 24. 5. 2018 23:01:50
Datum do 8. 6. 2100 22:58:25
<br> Verze 3
Stav aktuální
<br>
<br> Informace o vyvěšení a zveřejnění
<br> Úřední deska příslušného orgánu – OBEC Nové Dvory
<br> Vyvěšeno od 24. 5. 2018
Má být vyvěšeno do 8. 6. 2100
<br>
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)
<br> Datum od 24. 5. 2018 23:01:50
Datum do 8. 6. 2100 22:58:25
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
iMunis eDeska © 2024 – Prohlášení o přístupnosti
GDPR - Oznámení pověřence pro obec
ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORY
<br>
<br> Úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktuální stav
Hledat
Domů
RSS
Osobní údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
GDPR - Oznámení pověřence pro obec
<br>
<br>
Značka č.j <.>
Obsah vyvěšení č.j./1 – Oznámení pověřence (dokument PDF,279 kB)
Popis
Typ Oznámení GDPR
Původce OBEC Nové Dvory
Datum od 24. 5. 2018 23:01:51
Datum do 8. 6. 2100 23:00:47
<br> Verze 3
Stav aktuální
<br>
<br> Informace o vyvěšení a zveřejnění
<br> Úřední deska příslušného orgánu – OBEC Nové Dvory
<br> Vyvěšeno od 24. 5. 2018
Má být vyvěšeno do 8. 6. 2100
<br>
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)
<br> Datum od 24. 5. 2018 23:01:51
Datum do 8. 6. 2100 23:00:47
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
iMunis eDeska © 2024 – Prohlášení o přístupnosti
Rozpočtové opatření č. 1 k 31.5.2024
ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORY
<br>
<br> Úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktuální stav
Hledat
Domů
RSS
Osobní údaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření č.1 k 31.5.2024
<br>
<br>
Značka č.j <.>
Obsah vyvěšení č.j./1 – Rozpočtové opatření č.1 (dokument PDF,33,2 kB)
Popis
Typ Rozpočet a hospodaření obce
Původce OBEC Nové Dvory
Datum od 8. 6. 2024 10:17:09
Datum do 31. 12. 2024 10:16:09
<br> Verze 1
Stav aktuální
<br>
<br> Informace o vyvěšení a zveřejnění
<br> Úřední deska příslušného orgánu – OBEC Nové Dvory
<br> Vyvěšeno od 8. 6. 2024
Má být vyvěšeno do 31. 12. 2024
<br>
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)
<br> Datum od 8. 6. 2024 10:17:09
Datum do 31. 12. 2024 10:16:09
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
iMunis eDeska © 2024 – Prohlášení o přístupnosti
Závěrečný účet Svazku obcí pod Peperkem za rok 2023
Detail [Závěrečný účet Svazku obcí pod Peperkem za rok 2023] - Úřední deska - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE NOVÉ DVORYZnačka
č.j <.>
Popis
Typ
Úřední deska příslušného orgánu – DSO pod Peperkem
Vyvěšeno od
Vyvěšeno od
Datum od

Načteno

edesky.cz/d/10364308

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dražební vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Volby   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Rozpočet   Dopravní informace   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Dopravní informace   Dopravní informace   Rozpočet   Dopravní informace   Rozpočet   Dopravní informace   Rozpočet   Rozpočet   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Rozpočet   Dopravní informace   Rozpočet   Dopravní informace   Rozpočet   Rozpočet   Dopravní informace   Dopravní informace   Rozpočet   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Stavby   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dražební vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Volby   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dražební vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Zveřejnění záměru   Volby   Dopravní informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz