« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška, Usnesení, Zastavení řízení BK INVESTING a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BK zastavení řízení anon.pdf
l
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí 9.května 2,680 ll Boskovice
<br> SPIS.ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUjE:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:
DATUM:
<br> SMBO ll84/2022/STAV/malac
DMBO 42398/2024
XXXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
radmila.malachova@boskovice.cz
516 488 710
8.7.2024
<br> |||)||)|)|)|i|ĹĹ||)|)||)||||||i|i)iii||||||Ĺ|||)i|)|||j||||
<br> MUBOX014DPG7
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
<br> ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
<br> výroková část:
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.l písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění účinném do 3 1.12.2023 v návaznosti na ustanovení § 334a) odst.3 zákona Č.283/2021
Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů l dále nový stavební zákon/,podle § 66 odst.l písm.a)
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> zastavuje
<br> územní řízení zahájené dne 18.1.2022 na základě žádosti o vydání úzeniního rozhodnutí o umístění
stavby,kterou podal
BK INVESTING a.s <.>,IČO 08312958,NádraŽní 1332/32,680 01 Boskovice <,>
<br> v zastoupení
ZARI architects s.r.o <.>,IČO 08194149,NádraŽní 1332/32,680 01 Boskovice
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci stavby
<br> Nová Chmelnice - soubor 6 bytových domů mezi ulicemi Lipová a Na Chmelnici,Boskovice
spočívající v novostavbě 6 bytových domů,dopravní a technické infrastuktury
<br> na pozemku parc.č.44 15/43/ ostatní plochal,4415/168/ ostatní plochal,4363/2/trvalý travní porostl <,>
4415/1 lil orná půdal,4415/106/ orná půdal,4415/107/ orná půdal,4370/ ostatní plochal,4415/109/ orná
půdal,4415/110/ orná půdal,4415/1/ orná půdal,4415/94/orná půdal,4415/239/ orná půdal,4415/240/
orná půdal,4415/241/ orná půdal,4415/242/ orná půdal,'7087/3/ ostatní plochal,4415/169/ ostatní
plochal,4415/238/ orná půdal,4415/95/ orná půdal,4415/96/ orná půdal,4415/114/ orná půdal <,>
4415/115/ orná půdal,4415/1 16/ orná půdal,4415/163/ ostatní plochal,4415/161/ ostatní p...

Načteno

edesky.cz/d/10363547

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz