« Najít podobné dokumenty

Obec Vestec - Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. z 19. 7. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vestec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Vestec u Prahy - oficiální stránka
Portál občana
gov.cz - Portál veřejné správyVýpis z rejstříku trestů
Naši Ukrajinci
Onemocnění
Ocitnout se v pracovní neschopnosti není nic příjemného.Podívejte se,v čem vám stát může podat pomocnou ruku <.>
Narození dítěte
Podívejte se,co musíte a můžete řešit,když čekáte dítě <.>
Změna trvalého pobytu
Uzavření manželství
Přečtěte si,co vše je potřeba řešit se státem před a po svatbě <.>
Pořízení silničního vozidla
Podívejte se na přehled věcí,které musíte nebo můžete zařídit,když si pořizujete silniční vozidlo <.>
Úmrtí
Pokud vám někdo zemře,je to velká rána.Průvodce vám pomůže zorientovat se,co všechno musíte zařídit <.>
Ztráta zaměstnání
Ztráta zaměstnání může být i příležitost.Podívejte se,jaké máte možnosti <.>
Ztráta dokladů
Ztratili jste doklady? Podívejte se,kam jejich ztrátu nahlásit a jak si požádat o nové <.>
Invalidní důchod
Podívejte se,za jakých podmínek vám může stát podat pomocnou ruku v případě,že kvůli dlouhodobým zdravotním potížím už nemůžete pracovat tak,jako dřív <.>
Služby veřejné správy
Bezpečnost a ochrana
Bydlení,vlastnictví a výstavba
Cestování a Češi v zahraničí
Pasy,víza,mezinárodní doklady,diplomacie,EU,humanitární pomoc
Daně a finance
Digitální občan
Doklady a oprávnění
Doprava
Důchody,výsluhy a odškodnění
Kultura a média
Film,muzea a galerie,památky,televize,rozhlas,tisk,literatura,knihovny a další
Narození,úmrtí,manželství a partnerství
Narození,úmrtí,změna jména,změna pohlaví,manželství,partnerství
Oblasti podnikání
Podnikání,společnosti a státní podniky
Založení,provoz a ukončení podniku,živnostenské podnikání,poštovní služby.<.> <.>
Pro cizince
Vydávání víz,povolení k pobytu,mezinárodní ochrana a národnostní menšiny
Práce a nezaměstnanost
Průmysl a obchod
Rejstříky,katastry,evidence,výpisy,ověření a statistika
Evidence obyvatel,registry,katastr,nahlížení do spisů,opisy,ověření,informace
Sdružení,spolky,církve a dobrovolnictví
Církve,dobrovolnická služba,nevládní organizace,profesní a zájmová sdružení
Sociální služby a sociální pomoc
Přídavk...
Městský úřad Jesenice
Město Jesenice: Titulní stránkahledaný výraz    
Jesenický kočár do Vídně - letní turistická hra Z Jesenice do Vídně motýlí naučnou stezkou.Do pomyslného kočáru může naskočit v průběhu letních prázdnin kdokoliv.Jesenice turistická je i v letošním roce vhodná pro všechny generace.Vylosovaný účastník letní hry Jesenický kočár do Vídně vyhraje cestu do Vídně v hodnotě 10 000 Kč <.>
Do práce na kole má skvělé umístění Letošní výzva Do práce na kole má skvělé výsledky! Jesenický Cyklozaměstnavatel Do práce na kole 2024 Ferring - Léčiva,a.s.se stal absolutním vítězem v této kategorii v rámci republiky a získává tak i titul Cyklozaměstnavatel Česko - tento titul každoročně vyhodnocuje spolek AutoMat <.>
JESENICE – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT Magazín E15 sestavil žebříček nejlepších míst pro život,a to na základě dostupných dat.Jesenice zvítězila v kategorii obcí s 10 – 50 tisíci obyvateli.Jesenice je na špici díky skvělé vzdělávací infrastruktuře a komunitní angažovanosti.Ukazuje mimořádný příklad vynikající správy,která vytváří harmonické prostředí.<.> <.>
Rezidence U Lesa a Mateřská škola v Horních Jirčanech slavnostně otevřeny Ve čtvrtek 30. května 2024 jsme za účasti hejtmanky Petry Peckové a radního pro školství Středočeského kraje slavnostním přestřižením pásky v 15 hodin prvně otevřeli dveře nové mateřské školky s kapacitou 24 dětí a domu s pečovatelskými byty v Horních Jirčanech,který nese název Rezidence U Lesa <.>
Stavba sportovního areálu V říjnu byla zahájena stavba sportovního areálu.Aktuálně probíhá skrývka ornice.Po dokončení hrubých terénních úprav budou vybudovány přípojky inženýrských sítí.V průběhu příštího roku by měly být zhotoveny všechny sportovní povrchy a celá stavba včetně zázemí pro fotbal i atletiku by měla být dokončena na začátku.<.> <.>
 
Referent Stavebního úřadu Jesenice Městský úřad Jesenice hledá zaměstnance na pracovní pozici REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU Městského úřadu Jesenice,na plný pracovní úvazek,na dobu neurčitou.1.7.2024  |  Volná p...
Prohlášení o ochraně soukromí
Černošice - ČernošiceÚvodní stránka
Prohlášení o ochraně soukromí
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji <.>
Osobní údaje,které shromažďujeme na webových stránkách
Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho,abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě,že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje,které zpracováváme,budou použity výhradně za účelem,pro který jste dali souhlas,pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu,aby bylo dosaženo účelu služby,kterou jste si vyžádali,nebo účelu,ke kterému jste dali svůj souhlas,není-li platnou legislativou umožněno jinak <.>
Subjekty údajů mají právo
Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit,zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává,účel,právní základ,způsob a dobu zpracování a příjemcích,kterým jsou osobní údaje zpřístupněny.Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů,které o něm správce zpracovává.Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů,ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství),případně ohrožena národní bezpečnost.Subjekty údajů také mají být informováni o tom,zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také,jaké postupy,význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat <.>
Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě,kdy zjistí,že evidované údaje jsou nesprávné,nepřesné nebo neúplné.Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizov...
Prohlášení o přístupnosti
Tiráž - ČernošiceProhlášení o přístupnosti
Černošice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb <.>,o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb <.>,o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací <.>
Prohlášení přístupnosti se vztahuje na:
Internetové stránky – www.mestocernosice.cz
Struktura informací
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů.Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení <.>
Stav souladu
Uvedené internetové stránky a mobilní aplikace jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže <.>
Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách a v mobilní aplikaci jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC,DOCX,XLS,XLSX a PDF,a to zejména z důvodů,že obsahují typografické prvky a formátování,které webový formát HTML nepodporuje,nebo jsou příliš velké,proto pak doporučujeme jejich stažení.Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.V některých webových prohlížečích je integrována aplikace,jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů <.>
Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21.8.2019
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 22.9.2023
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těcht...
Struktura stránek
Struktura stránek - Černošice
Změna vzhledu
Změna vzhledu - Černošice
Galileo Corporation s.r.o.
Galileo Corporation s.r.o.- Oficiální stránky Galileo Corporation s.r.o.Přinášíme komplexní řešení pro
Pomáháme obcím,městům,školám i příspěvkovým organizacím po celé České i Slovenské republice.Naší unikátností je komplexní řešení od tvorby webových stránek s originálním responzivním designem včetně legislativních nároků,přes automatické propojení informací,komunikací s občany až po vlastní českou výrobu digitálních úředních desek <.>
Novinky
17.6.2024
Důležitým komponentem Galileo digitálních informačních panelů je monitor,který nám dodává dodavatel s použitím HIGH-END skel od LG (od roku 2021),dříve od BOE.Už nikdy se nemusíte obávat extrémních teplot!
Detail
10.6.2024
Galileo Corporation se stala členem České asociace umělé inteligence (ČAUI).Toto členství nám umožní přístup k nejnovějším poznatkům,analýzám a trendům ze světa umělé inteligence.Budeme mít příležitost účastnit se webinářů,konferencí a konzultovat s předními odborníky v oblasti AI <.>
Detail
20.5.2024
Galileo Corporation již 22 let řeší digitalizaci úřadů a zlepšuje komunikaci mezi občany a úřady.Díky spolupráci s našimi zákazníky dodáváme kvalitní produkty,které zjednodušují chod úřadu a modernizují jeho provoz <.>
Inspirujte se příběhem pana starosty
Poslechněte si příběh o tom,jak v obci,která má 504 obyvatel,modernizují chod úřadu,automatizují agendu a jsou blíže k svým občanů.A jak naše komplexní řešení pro digitalizaci ulehčuje práci v obci <.>
Více referencí Váš prohlížeč nepodporuje zobrazení HTML videa <.>
Zákazníci nám důvěřují
"Internetové stránky od společnosti Galileo Corporation s.r.o.využívá obec Malá Skála od roku 2013. Stránky jsou přehledné,uživatelsky velice přívětivé,technická podpora profesionální.Potřebné informace sdělíte občanům prakticky ihned.Velice oceňuji splnění nových legislativních povinností ještě před nabytím jejich účinnosti,propojení na sociální sítě a mobilní aplikaci.Mohu jen a jen doporučit!"
XXXXXX XXXXXX,starosta obce Malá Skála
"Když jsem v roce XXXX nast...
bez názvu
Galileo Corporation s.r.o.- Oficiální stránky Galileo Corporation s.r.o.Přinášíme komplexní řešení pro
Pomáháme obcím,městům,školám i příspěvkovým organizacím po celé České i Slovenské republice.Naší unikátností je komplexní řešení od tvorby webových stránek s originálním responzivním designem včetně legislativních nároků,přes automatické propojení informací,komunikací s občany až po vlastní českou výrobu digitálních úředních desek <.>
Novinky
17.6.2024
Důležitým komponentem Galileo digitálních informačních panelů je monitor,který nám dodává dodavatel s použitím HIGH-END skel od LG (od roku 2021),dříve od BOE.Už nikdy se nemusíte obávat extrémních teplot!
Detail
10.6.2024
Galileo Corporation se stala členem České asociace umělé inteligence (ČAUI).Toto členství nám umožní přístup k nejnovějším poznatkům,analýzám a trendům ze světa umělé inteligence.Budeme mít příležitost účastnit se webinářů,konferencí a konzultovat s předními odborníky v oblasti AI <.>
Detail
20.5.2024
Galileo Corporation již 22 let řeší digitalizaci úřadů a zlepšuje komunikaci mezi občany a úřady.Díky spolupráci s našimi zákazníky dodáváme kvalitní produkty,které zjednodušují chod úřadu a modernizují jeho provoz <.>
Inspirujte se příběhem pana starosty
Poslechněte si příběh o tom,jak v obci,která má 504 obyvatel,modernizují chod úřadu,automatizují agendu a jsou blíže k svým občanů.A jak naše komplexní řešení pro digitalizaci ulehčuje práci v obci <.>
Více referencí Váš prohlížeč nepodporuje zobrazení HTML videa <.>
Zákazníci nám důvěřují
"Internetové stránky od společnosti Galileo Corporation s.r.o.využívá obec Malá Skála od roku 2013. Stránky jsou přehledné,uživatelsky velice přívětivé,technická podpora profesionální.Potřebné informace sdělíte občanům prakticky ihned.Velice oceňuji splnění nových legislativních povinností ještě před nabytím jejich účinnosti,propojení na sociální sítě a mobilní aplikaci.Mohu jen a jen doporučit!"
XXXXXX XXXXXX,starosta obce Malá Skála
"Když jsem v roce XXXX nast...
Adresář sociálních služeb
Adresář sociálních služeb - ČernošiceVítejte na stránkách Sociálních služeb oblasti Praha-západ!
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice pro léta 2019 – 2024 je doplněn o adresář poskytovatelů sociálních služeb pro území správního obvodu,ve kterém žijete.Na jednom místě tak naleznete potřebné kontakty na sociální i návazné služby a další důležité instituce.Adresář vznikl se snahou vašeho pohodlí při vyhledávání té služby,která,alespoň částečně,napomůže s řešením vaší situace.Rádi budeme postupně tento adresář aktualizovat a rozšiřovat.Přejeme si,aby byl průvodcem spolehlivým <.>
 
 
 
 
Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu “Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice“,spolufinancovaného Evropskou unií - registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552 <.>
Mapa a vyznačení služeb dotčené oblasti,tj. Praha - západ:
 
Nepořádek ve městě? napište nám!
Adresář sociálních služeb - ČernošiceVítejte na stránkách Sociálních služeb oblasti Praha-západ!
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice pro léta 2019 – 2024 je doplněn o adresář poskytovatelů sociálních služeb pro území správního obvodu,ve kterém žijete.Na jednom místě tak naleznete potřebné kontakty na sociální i návazné služby a další důležité instituce.Adresář vznikl se snahou vašeho pohodlí při vyhledávání té služby,která,alespoň částečně,napomůže s řešením vaší situace.Rádi budeme postupně tento adresář aktualizovat a rozšiřovat.Přejeme si,aby byl průvodcem spolehlivým <.>
 
 
 
 
Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu “Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice“,spolufinancovaného Evropskou unií - registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552 <.>
Mapa a vyznačení služeb dotčené oblasti,tj. Praha - západ:
 
Komunikační fórum Často kladené otázky
Často kladené otázky - ČernošiceČasto kladené otázky
Často kladené otázky
 
Interaktivní mapa Černošic
GObec: Projekt ČernošiceZákladní mapa ČR
Veřejná prohlížecí služba nad daty Základní topografické mapy České republiky pro měřítka 1:10 000,1:25 000,1:50 000,1:100 000 a 1:250 000 a Mapy České republiky 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000.Případné výhrady k rychlosti služby a kvalitě jejího výstupu směřujte na  podporu ČÚZK <.>
Základní mapa ČR 1:5 000
Veřejná prohlížecí služba nad daty Základní topografické mapy České republiky pro měřítka 1:5 000,1:10 000,1:25 000,1:50 000,1:100 000 a 1:250 000 a Mapy České republiky 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000.Případné výhrady k rychlosti služby a kvalitě jejího výstupu směřujte na  podporu ČÚZK <.>
Google silniční
Google hybridní
Google satelitní
Letecké snímky ČÚZK
Veřejná prohlížecí služba nad daty Ortofota České republiky.Celá datová série je aktualizována ve 2letém cyklu dle plánu aktualizace.Případné výhrady k rychlosti služby a kvalitě jejího výstupu směřujte na  podporu ČÚZK <.>
Letecké snímky 50.léta
Mapová služba národního geoportálu INSPIRE, služba probíhající prostřednictvím CDN služeb portálu GObec,pokrývá max.úroveň přiblížení 22 (měřítko 1:133),mapové dlaždice se získávají dynamicky při prvním přístupu <.>
II.vojenské mapování
Mapová služba národního geoportálu INSPIRE, služba poskytována prostřednictvím CDN služeb portálu GObec,pokrývá max.úroveň přiblížení 22 (měřítko 1:133),mapové dlaždice se získávají dynamicky při prvním přístupu <.>
Prázdná
Podkladová vrstva neobsahující žádná data,možnost zvětšení až na zoom 22 <.>
Adresní místa
Obsahuje čísla popisná a evidenční,s odkazy do Veřejného dálkového přístupu ČÚZK.Aktualizováno dle RÚIAN (Registr územní identifikace,adres a nemovitostí) <.>
Stavební objekty
Obsahuje stavební objekty,s odkazy do Veřejného dálkového přístupu ČÚZK.Aktualizováno dle RÚIAN (Registr územní identifikace,adres a nemovitostí) <.>
Mapa adresní
Mapa územní identifikace,adres a nemovitostí.Obsahuje uliční čáry s názvy ulic,čísla popisná a evidenční.Zákres budov dle legendy s 3D efektem podle počtu...
Objednávání klientů
Úřední hodiny - Černošicepro veřejnost zavřeno
Upozorňujeme,že mezi 12. a 13. hodinou se přepážky střídají v krátkých přestávkách,snažíme se Vám vyjít vstříc,a proto nerušíme přes poledne úřední hodiny, i tak může být odbavování pomalejší,děkujeme za pochopení <.>
 Živnostenský úřad - objednání prostřednictvím  Objednávání klientů - WEBCALL - upozorňujeme,že obslouženi mohou být pouze objednaní klienti
 Správní odbor (osobní doklady, registrace vozidel aj.) doporučujeme objednání prostřednictvím  Objednávání klientů - WEBCALL - upozorňujeme,že obslouženi budou přednostně objednaní klienti,neobjednaným klientům nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit,že si svou záležitost vyřídí
 Odbor životního prostředí,odbor Stavební úřad a odbor územního plánování mají úřední hodiny pouze pondělí a středa 
 Všechny ostatní odbory - objednání doporučujeme emailem nebo telefonem - viz  Kontakty <.>
 
Úřední hodiny odboru životního prostředí,stavebního úřadu a územního plánování
pondělí a středa
 
Upozornění
Kromě výše uvedených hodin má klient možnost sjednat si úřední jednání i v jiných časech,po dohodě se zaměstnancem městského úřadu <.>
 
 
Přihlášení k odběru emailů
Informace od nás - ČernošiceCo služba přináší?
Služba Galileo Smart Info nám umožňuje s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailů <.>
Doručování e-mailů
Bezplatná služba
Osobní údaje v bezpečí
Důležité zprávy přímo do vašeho telefonu nebo počítače <.>
Například:
Šetřete svůj čas,dostávejte od nás informace prostřednictvím e-mailů <.>
Město
Mobilní aplikace
Mobilní aplikace - ČernošiceMobilní aplikace
Mobilní aplikace
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace od nás ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše mobilní aplikace – V OBRAZE <.>
Aplikace vám přináší přehled aktualit z našeho webu,upozorní vás na nově vložené zprávy,dozvíte se včas o pořádaných akcích,můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.Do aplikace se nemusíte registrovat,neposkytujete žádná osobní data <.>
Jaké informace v aplikaci najdete?
pozvánky na akce
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
Jak si aplikaci stáhnout?
Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“ <.>
Klikněte na Instalovat <.>
Po otevření přidejte nový odběr.Lze sledovat i více organizací <.>
Po výběru organizace se data z webu automaticky nahrají do aplikace <.>
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů,nebo QR kódů <.>
Pro více informací klikněte na  www.aplikacevobraze.cz <.>
Kontakty
Facebook
Přihlásit se k FacebookuČeština
Jednotné kontaktní místo
Informace o podnikání v EU,Jednotné kontaktní místo (JKM) - ČernošiceInformace o podnikání v EU,Jednotné kontaktní místo (JKM)
 
 
 
Jednotné kontaktní místo poskytuje
informace o požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb,mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem,a kontaktní údaje správních orgánů,které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů <,>
obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech <,>
obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby,nebo mezi poskytovateli služby <,>
obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech <,>
kontaktní údaje spolku nebo jiných právnických osob,včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek,které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc <,>
informace o regulaci povolání,mezi něž patří zejména:
seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon,včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace,poplatcích,požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti <,>
informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb <,>
seznam profesí,pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání <,>
seznam profesí,u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb <,>
seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou <,>
kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci <.>
 
Služba je poskytována zdarma,bez správního popl...
CzechPoint
CzechPoint - ČernošiceSystém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání,aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.    Služby Czech POINTu můžete také využít na pracovišti České Pošty     Než půjdete na Czech POINT…   Než půjdete na pracoviště Czech POINT,je potřeba znát základní údaje o subjektu,ke kterému chcete získat ověřený výstup.Tato služba není určená k nahlížení do registrů,ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např.ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané <.>
Výstup z katastru nemovitostí
Co dostanete:
úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co musí žadatel znát,chce-li vyhledat:
list vlastnictví – název obce,katastrální území,číslo listu vlastnictví
seznam nemovitostí
seznam parcel – název obce, katastrální území,kmenové číslo,poddělení čísla
seznam budov – název obce, katastrální území,část obce,typ budovy,číslo popisné nebo evidenční
seznam jednotek – název obce,katastrální území,část obce,typ budovy,číslo popisné nebo evidenční,číslo jednotky
Kolik to bude stát:
 Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující,i započatou stránku <.>
  Pro výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu. 
Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby
Co dostanete:
 výpis z rejstříku trestů
Komu lze výpis vydat:
výpis z rejstříku trestů lze vydat osobě,které se výpis týká (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti)
je možné vydávat výpisy zmocněncům na základě ověřené plné moci (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti zmocněnce)
Co potřebujete vědět:
jméno,příjmení,rodné příjmení,datum narození nebo rodné číslo,místo narození
Kolik to bude stát:
Výpis z rejstříku trest...
bez názvu
Aktuality Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi silné bouřky Platnost: od 10.7.2024 12:00 do 10.7.2024 22:00 Očekává se výskyt velmi silných bouřek doprovázených přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm,v opakovaných bouřkách i přes 70 mm,nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h) a kroupami kolem 3 cm.Hostivice - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na veřejně přístupné účelové komunikaci,pozemek parc.č.384/4 (areál parkoviště LIDL) <p><a class="file" href="https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah15914_1.pdf&original=2024-102829.pdf" target="_blank" title="Soubor ke stáhnutí: 2024-102829.pdf,Typ: PDF dokument,Velikost: 156.67 kB">vyhláška.pdf</a><i> Typ: PDF dokument,Velikost: 156.67 kB</i></p> <p><a class="file" href="https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah15914_2.pdf&original=2024-Hostivice%2CLIDLp.pdf" target="_blank" title="Soubor ke stáhnutí: 2024-Hostivice,LIDLp.pdf,Typ: PDF dokument,Velikost: 1.44 MB">příloha.pdf</a><i> Typ: PDF dokument,Velikost: 1.44 MB</i></p> Přechodná úprava provozu na silnici č.III/1021,III/1024,III/1025,II/116 a ostatních místních komunikací v Malé Lečici,Bratřínově,Čisovicích a Mníšku Pod Brdy <p><a class="file" href="https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah15913_1.pdf&original=2024-152072.pdf" target="_blank" title="Soubor ke stáhnutí: 2024-152072.pdf,Typ: PDF dokument,Velikost: 166.82 kB">vyhláška.pdf</a><i> Typ: PDF dokument,Velikost: 166.82 kB</i></p> <p><a class="file" href="https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah15913_2.pdf&original=2024-III_1021_Nov%C3%A1_V%281%29.pdf" target="_blank" title="Soubor ke stáhnutí: 2024-III_1021_Nová_V(1).pdf,Typ: PDF dokument,Velikost: 725.98 kB">příloha.pdf</a><i> Typ: PDF dokument,Velikost: 725.98 kB</i></p> <p><a class="file" href="https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah15913_3.pdf&origin...

Načteno

edesky.cz/d/10363027

Meta

Územní plánování   EIA   Zákon 106/1999   Volby   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Volby   Volby   Územní plánování   Územní plánování   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Dražební vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Výpadek elektřiny   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vestec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz