« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Žďár nad Sázavou) - Letní kino

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - StřítežInformace o správci
Střítež
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Střítež
Úřední deska – Střítež
Letní kino
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o nočním klidu
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.5
Změna prodejní doby pojízdné prodejny
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.6
Závěrečný účet Obce Střítež za rok 2023
Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Oznámení o době a místě konání ankety
Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.5
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko
Rozpočtové opatření RO/2024/001
SVK Žďársko - rozpočtové opatření č.4
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2023
Rozpočtové opatření SVK č.3
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.3/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.2
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.2/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č1
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.9
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.8
Rozpočet obce
Střednědobý výhled 2025 - 2028
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko 2024
Střednědobý výhled 2025 - 2026
Rozpočtový výhled 2024-2025
Střednědobý výhled 2024-2027
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
mimořádné opatření
mimořádné opatření
mimořádné opatření
Zpráva auditora o hospodaření 2017
Zpráva auditora o hospodaření 2017
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
E.ON upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - StřítežFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Ostatní upozornění oznámení o vydání op Veřejná vyhláška rozpočet závěrečný účet mimořádné opatření rozpočtové opatření Veřejná vyhláška Audit volby- 2021 Záměr obce,pronáje Valná hromada Záměr Rozpočtový výhled Volby Rozpočtové provizori Rozpočtové provizori Návrh rozpočtu Střednědobý výhled Návrh závěrečného účtu Původce (bez omezení) Obec Střítež OÚ Střítež Krajský úřad kraje V SVK Žďársko Městský úřad Bystřic E.ON Česká republika Mikroregion Bystřick SVK MŽP Ministerstvo zeměděl FÚ pro kraj Vysočina veterina ministerstvo zdravot vláda české republik čt ministerstvo vnita krajský úřad jih.kr lékař mudr.Lukáš hygienická stanice k centrum pro zdravotn Český statiscký úřad Zákl.škola Strážek Rubelit S.R.O.Pečovatelská služba Technické služby By Ůřad práce Mateřská a základní Geam Dolní Rožínka Základní a mateřská Dopravní podni města MAS - Zubří země Úřad pro zast.státu Krajský úřad Jihomor Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - StřítežNalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 18:12:27
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Střítež
Úřední deska – Střítež
Letní kino
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o nočním klidu
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.5
Změna prodejní doby pojízdné prodejny
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.6
Závěrečný účet Obce Střítež za rok 2023
Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Oznámení o době a místě konání ankety
Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.5
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko
Rozpočtové opatření RO/2024/001
SVK Žďársko - rozpočtové opatření č.4
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2023
Rozpočtové opatření SVK č.3
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.3/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.2
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.2/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č1
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.9
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.8
Rozpočet obce
Střednědobý výhled 2025 - 2028
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko 2024
Střednědobý výhled 2025 - 2026
Rozpočtový výhled 2024-2025
Střednědobý výhled 2024-2027
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
mimořádné opatření
mimořádné opatření
mimořádné opatření
Zpráva auditora o hospodaření 2017
Zpráva auditora o hospodaření 2017
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
E.ON upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - StřítežInformace o správci
Střítež
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Střítež
Úřední deska – Střítež
Letní kino
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o nočním klidu
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.5
Změna prodejní doby pojízdné prodejny
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.6
Závěrečný účet Obce Střítež za rok 2023
Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Oznámení o době a místě konání ankety
Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.5
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko
Rozpočtové opatření RO/2024/001
SVK Žďársko - rozpočtové opatření č.4
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2023
Rozpočtové opatření SVK č.3
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.3/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.2
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.2/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č1
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.9
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.8
Rozpočet obce
Střednědobý výhled 2025 - 2028
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko 2024
Střednědobý výhled 2025 - 2026
Rozpočtový výhled 2024-2025
Střednědobý výhled 2024-2027
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
mimořádné opatření
mimořádné opatření
mimořádné opatření
Zpráva auditora o hospodaření 2017
Zpráva auditora o hospodaření 2017
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
E.ON upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - StřítežFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Ostatní upozornění oznámení o vydání op Veřejná vyhláška rozpočet závěrečný účet mimořádné opatření rozpočtové opatření Veřejná vyhláška Audit volby- 2021 Záměr obce,pronáje Valná hromada Záměr Rozpočtový výhled Volby Rozpočtové provizori Rozpočtové provizori Návrh rozpočtu Střednědobý výhled Návrh závěrečného účtu Původce (bez omezení) Obec Střítež OÚ Střítež Krajský úřad kraje V SVK Žďársko Městský úřad Bystřic E.ON Česká republika Mikroregion Bystřick SVK MŽP Ministerstvo zeměděl FÚ pro kraj Vysočina veterina ministerstvo zdravot vláda české republik čt ministerstvo vnita krajský úřad jih.kr lékař mudr.Lukáš hygienická stanice k centrum pro zdravotn Český statiscký úřad Zákl.škola Strážek Rubelit S.R.O.Pečovatelská služba Technické služby By Ůřad práce Mateřská a základní Geam Dolní Rožínka Základní a mateřská Dopravní podni města MAS - Zubří země Úřad pro zast.státu Krajský úřad Jihomor Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - StřítežNalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 18:12:27
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - StřítežInformace o správci
Střítež
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Střítež
Úřední deska – Střítež
Letní kino
Obecně závazná vyhláška obce Střítež o nočním klidu
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.5
Změna prodejní doby pojízdné prodejny
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.6
Závěrečný účet Obce Střítež za rok 2023
Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Oznámení o době a místě konání ankety
Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež č.5
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko
Rozpočtové opatření RO/2024/001
SVK Žďársko - rozpočtové opatření č.4
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2023
Rozpočtové opatření SVK č.3
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.3/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.2
Usnesení zastupitelstva obce Střítež č.2/2024
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č1
Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Střítež
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.9
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.8
Rozpočet obce
Střednědobý výhled 2025 - 2028
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko 2024
Střednědobý výhled 2025 - 2026
Rozpočtový výhled 2024-2025
Střednědobý výhled 2024-2027
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
mimořádné opatření
mimořádné opatření
mimořádné opatření
Zpráva auditora o hospodaření 2017
Zpráva auditora o hospodaření 2017
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
jednací řád zastupitelstva obce Střítež
E.ON upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - StřítežFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Ostatní upozornění oznámení o vydání op Veřejná vyhláška rozpočet závěrečný účet mimořádné opatření rozpočtové opatření Veřejná vyhláška Audit volby- 2021 Záměr obce,pronáje Valná hromada Záměr Rozpočtový výhled Volby Rozpočtové provizori Rozpočtové provizori Návrh rozpočtu Střednědobý výhled Návrh závěrečného účtu Původce (bez omezení) Obec Střítež OÚ Střítež Krajský úřad kraje V SVK Žďársko Městský úřad Bystřic E.ON Česká republika Mikroregion Bystřick SVK MŽP Ministerstvo zeměděl FÚ pro kraj Vysočina veterina ministerstvo zdravot vláda české republik čt ministerstvo vnita krajský úřad jih.kr lékař mudr.Lukáš hygienická stanice k centrum pro zdravotn Český statiscký úřad Zákl.škola Strážek Rubelit S.R.O.Pečovatelská služba Technické služby By Ůřad práce Mateřská a základní Geam Dolní Rožínka Základní a mateřská Dopravní podni města MAS - Zubří země Úřad pro zast.státu Krajský úřad Jihomor Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - StřítežNalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 18:12:27
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/10362394

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz