« Najít podobné dokumenty

Obec Podbrdy - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podbrdy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PodbrdyInformace o správci
Podbrdy
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Podbrdy
Úřední deska – Podbrdy
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6/2024
Opatření obecné povahy - Zásady regulace bolševníku velkolepého
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ČEZ - plánovaná odstávka - přerušení dodávky elektrické energie
Povolení napojení na místní komunikaci - povolení sjezdu
Závěrečný účet obce Podbrdy - schválený
Závěrečný účet obce Podbrdy za rok 2023 - schválený
Monitoring eroze na zemědělském půdním fondu
rozpočtové opatření č.5/2024
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření obce Podbrdy
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.1
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2023
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.11
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - schválený
Schválený rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - příjmy a výdaje
Zákaz pálení ohňů
V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č.000210 vstoupilo dnem 7.7.2023 v 12:00 hod.v účinnost Nařízení kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Monitoring eroze zemědělské půdy - žádost o spolupráci
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb.v platném znění za rok 2022
Nařízení Středočeského kraje - Vyhlášení období dlouhotrvajícího sucha
Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 22.dubna 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozpočtové opatření č.1
Nařízení Státní veterinární správy
Návrh rozpočtu na rok 2017
Výběr poplatků
Zákaz pálení ohňů
Rozpis svozů SKO pro rok 2015
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.II-2012 ze dne 10.2.2012
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PodbrdyStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PodbrdyVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronájmu Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Záměr obce pachtu Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejné zakázky Rozhodnutí o povolen Rozhodnutí vjezd Usnesení Rozhodnutí o umístěn Vyhláška Upozornění Nařázebá Státní vete Návrh rozpočtu Závěrečný účet obce Poptávka Nařízení Státní vete Výzva Veřejná vyhláška Pozvánka konkursní řízení RO ZÚ Dohoda nařízení SČK ROPS roz Mimořádné opatření nařízení vlády ČR zákon vlády ČR Opatření OP Vyrozumění veřejnoprávní smlouv PKO OPATŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA Sdělení o odložení TISKOVÁ ZPRÁVA Zápis o výsl.voleb INFORMACE POROVNÁNÍ VS Úprava ceny vodného ZÁMĚR OBCE PODBRDY Volby Původce (bez omezení) stavební úřad Obec Podbrdy MF Zastupitelstvo obce Středočeský kraj Obecní úřad Katastrální úřad Stč ČEZ MÚ Beroun,ÚPRR Městský úřad Beroun OŽP Státní vetrinální sp Finanční úřad pro St MěÚ Beroun,Odb.dopr ZŠ a MŠ Osov ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ DSO Horymír MÚ Beroun - OŽP obec Liteň MŠ Všeradice Město Beroun Ministerstvo ŽP MZE Exekutorský úřad Obec Svinaře Státní pozemkový ú.KHS krajský úřad Středoč MÚ Černošice MZČR vláda ČR Česká pošta Ministerstvo školstv ZEMĚMEŘICKÝ ÚŘAD ČESKÝ STAT.ÚŘAD VLÁDA ČR STÁTNÍ VETERINÁRNÍ S Obecní úřad Vižina ČLOVĚK V TÍSNI MěÚ Beroun MINISTERSTVO VNITRA Datum od Datum do XXXXXX Stav (bez omezení) aktuální svěšený archiv aktuální+svěšený Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada ...
Aktuální stav
Úřední deska - PodbrdyNalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 17:16:26
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Podbrdy
Úřední deska – Podbrdy
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6/2024
Opatření obecné povahy - Zásady regulace bolševníku velkolepého
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ČEZ - plánovaná odstávka - přerušení dodávky elektrické energie
Povolení napojení na místní komunikaci - povolení sjezdu
Závěrečný účet obce Podbrdy - schválený
Závěrečný účet obce Podbrdy za rok 2023 - schválený
Monitoring eroze na zemědělském půdním fondu
rozpočtové opatření č.5/2024
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření obce Podbrdy
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.1
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2023
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.11
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - schválený
Schválený rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - příjmy a výdaje
Zákaz pálení ohňů
V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č.000210 vstoupilo dnem 7.7.2023 v 12:00 hod.v účinnost Nařízení kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Monitoring eroze zemědělské půdy - žádost o spolupráci
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb.v platném znění za rok 2022
Nařízení Středočeského kraje - Vyhlášení období dlouhotrvajícího sucha
Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 22.dubna 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozpočtové opatření č.1
Nařízení Státní veterinární správy
Návrh rozpočtu na rok 2017
Výběr poplatků
Zákaz pálení ohňů
Rozpis svozů SKO pro rok 2015
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.II-2012 ze dne 10.2.2012
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PodbrdyInformace o správci
Podbrdy
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Podbrdy
Úřední deska – Podbrdy
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6/2024
Opatření obecné povahy - Zásady regulace bolševníku velkolepého
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ČEZ - plánovaná odstávka - přerušení dodávky elektrické energie
Povolení napojení na místní komunikaci - povolení sjezdu
Závěrečný účet obce Podbrdy - schválený
Závěrečný účet obce Podbrdy za rok 2023 - schválený
Monitoring eroze na zemědělském půdním fondu
rozpočtové opatření č.5/2024
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření obce Podbrdy
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.1
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2023
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.11
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - schválený
Schválený rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - příjmy a výdaje
Zákaz pálení ohňů
V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č.000210 vstoupilo dnem 7.7.2023 v 12:00 hod.v účinnost Nařízení kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Monitoring eroze zemědělské půdy - žádost o spolupráci
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb.v platném znění za rok 2022
Nařízení Středočeského kraje - Vyhlášení období dlouhotrvajícího sucha
Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 22.dubna 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozpočtové opatření č.1
Nařízení Státní veterinární správy
Návrh rozpočtu na rok 2017
Výběr poplatků
Zákaz pálení ohňů
Rozpis svozů SKO pro rok 2015
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.II-2012 ze dne 10.2.2012
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PodbrdyStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PodbrdyVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronájmu Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Záměr obce pachtu Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejné zakázky Rozhodnutí o povolen Rozhodnutí vjezd Usnesení Rozhodnutí o umístěn Vyhláška Upozornění Nařázebá Státní vete Návrh rozpočtu Závěrečný účet obce Poptávka Nařízení Státní vete Výzva Veřejná vyhláška Pozvánka konkursní řízení RO ZÚ Dohoda nařízení SČK ROPS roz Mimořádné opatření nařízení vlády ČR zákon vlády ČR Opatření OP Vyrozumění veřejnoprávní smlouv PKO OPATŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA Sdělení o odložení TISKOVÁ ZPRÁVA Zápis o výsl.voleb INFORMACE POROVNÁNÍ VS Úprava ceny vodného ZÁMĚR OBCE PODBRDY Volby Původce (bez omezení) stavební úřad Obec Podbrdy MF Zastupitelstvo obce Středočeský kraj Obecní úřad Katastrální úřad Stč ČEZ MÚ Beroun,ÚPRR Městský úřad Beroun OŽP Státní vetrinální sp Finanční úřad pro St MěÚ Beroun,Odb.dopr ZŠ a MŠ Osov ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ DSO Horymír MÚ Beroun - OŽP obec Liteň MŠ Všeradice Město Beroun Ministerstvo ŽP MZE Exekutorský úřad Obec Svinaře Státní pozemkový ú.KHS krajský úřad Středoč MÚ Černošice MZČR vláda ČR Česká pošta Ministerstvo školstv ZEMĚMEŘICKÝ ÚŘAD ČESKÝ STAT.ÚŘAD VLÁDA ČR STÁTNÍ VETERINÁRNÍ S Obecní úřad Vižina ČLOVĚK V TÍSNI MěÚ Beroun MINISTERSTVO VNITRA Datum od Datum do XXXXXX Stav (bez omezení) aktuální svěšený archiv aktuální+svěšený Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada ...
Aktuální stav
Úřední deska - PodbrdyNalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 17:16:26
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PodbrdyInformace o správci
Podbrdy
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Podbrdy
Úřední deska – Podbrdy
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6/2024
Opatření obecné povahy - Zásady regulace bolševníku velkolepého
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ČEZ - plánovaná odstávka - přerušení dodávky elektrické energie
Povolení napojení na místní komunikaci - povolení sjezdu
Závěrečný účet obce Podbrdy - schválený
Závěrečný účet obce Podbrdy za rok 2023 - schválený
Monitoring eroze na zemědělském půdním fondu
rozpočtové opatření č.5/2024
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření obce Podbrdy
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.1
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2023
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.11
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - schválený
Schválený rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - příjmy a výdaje
Zákaz pálení ohňů
V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č.000210 vstoupilo dnem 7.7.2023 v 12:00 hod.v účinnost Nařízení kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Monitoring eroze zemědělské půdy - žádost o spolupráci
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb.v platném znění za rok 2022
Nařízení Středočeského kraje - Vyhlášení období dlouhotrvajícího sucha
Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 22.dubna 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozpočtové opatření č.1
Nařízení Státní veterinární správy
Návrh rozpočtu na rok 2017
Výběr poplatků
Zákaz pálení ohňů
Rozpis svozů SKO pro rok 2015
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.II-2012 ze dne 10.2.2012
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PodbrdyStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PodbrdyVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronájmu Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Záměr obce pachtu Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejné zakázky Rozhodnutí o povolen Rozhodnutí vjezd Usnesení Rozhodnutí o umístěn Vyhláška Upozornění Nařázebá Státní vete Návrh rozpočtu Závěrečný účet obce Poptávka Nařízení Státní vete Výzva Veřejná vyhláška Pozvánka konkursní řízení RO ZÚ Dohoda nařízení SČK ROPS roz Mimořádné opatření nařízení vlády ČR zákon vlády ČR Opatření OP Vyrozumění veřejnoprávní smlouv PKO OPATŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA Sdělení o odložení TISKOVÁ ZPRÁVA Zápis o výsl.voleb INFORMACE POROVNÁNÍ VS Úprava ceny vodného ZÁMĚR OBCE PODBRDY Volby Původce (bez omezení) stavební úřad Obec Podbrdy MF Zastupitelstvo obce Středočeský kraj Obecní úřad Katastrální úřad Stč ČEZ MÚ Beroun,ÚPRR Městský úřad Beroun OŽP Státní vetrinální sp Finanční úřad pro St MěÚ Beroun,Odb.dopr ZŠ a MŠ Osov ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ DSO Horymír MÚ Beroun - OŽP obec Liteň MŠ Všeradice Město Beroun Ministerstvo ŽP MZE Exekutorský úřad Obec Svinaře Státní pozemkový ú.KHS krajský úřad Středoč MÚ Černošice MZČR vláda ČR Česká pošta Ministerstvo školstv ZEMĚMEŘICKÝ ÚŘAD ČESKÝ STAT.ÚŘAD VLÁDA ČR STÁTNÍ VETERINÁRNÍ S Obecní úřad Vižina ČLOVĚK V TÍSNI MěÚ Beroun MINISTERSTVO VNITRA Datum od Datum do XXXXXX Stav (bez omezení) aktuální svěšený archiv aktuální+svěšený Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada ...
Aktuální stav
Úřední deska - PodbrdyNalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 17:16:26
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PodbrdyInformace o správci
Podbrdy
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Podbrdy
Úřední deska – Podbrdy
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6/2024
Opatření obecné povahy - Zásady regulace bolševníku velkolepého
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ČEZ - plánovaná odstávka - přerušení dodávky elektrické energie
Povolení napojení na místní komunikaci - povolení sjezdu
Závěrečný účet obce Podbrdy - schválený
Závěrečný účet obce Podbrdy za rok 2023 - schválený
Monitoring eroze na zemědělském půdním fondu
rozpočtové opatření č.5/2024
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření obce Podbrdy
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.1
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2023
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.11
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Podbrdy na rok 2024 - 2029 - schválený
Rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - schválený
Schválený rozpočet obce Podbrdy na rok 2024 - příjmy a výdaje
Zákaz pálení ohňů
V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č.000210 vstoupilo dnem 7.7.2023 v 12:00 hod.v účinnost Nařízení kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Monitoring eroze zemědělské půdy - žádost o spolupráci
Výroční zpráva - zákon č.106/1999 Sb.za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb.v platném znění za rok 2022
Nařízení Středočeského kraje - Vyhlášení období dlouhotrvajícího sucha
Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 22.dubna 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozpočtové opatření č.1
Nařízení Státní veterinární správy
Návrh rozpočtu na rok 2017
Výběr poplatků
Zákaz pálení ohňů
Rozpis svozů SKO pro rok 2015
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.II-2012 ze dne 10.2.2012
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PodbrdyStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PodbrdyVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce pronájmu Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Záměr obce pachtu Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejné zakázky Rozhodnutí o povolen Rozhodnutí vjezd Usnesení Rozhodnutí o umístěn Vyhláška Upozornění Nařázebá Státní vete Návrh rozpočtu Závěrečný účet obce Poptávka Nařízení Státní vete Výzva Veřejná vyhláška Pozvánka konkursní řízení RO ZÚ Dohoda nařízení SČK ROPS roz Mimořádné opatření nařízení vlády ČR zákon vlády ČR Opatření OP Vyrozumění veřejnoprávní smlouv PKO OPATŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA Sdělení o odložení TISKOVÁ ZPRÁVA Zápis o výsl.voleb INFORMACE POROVNÁNÍ VS Úprava ceny vodného ZÁMĚR OBCE PODBRDY Volby Původce (bez omezení) stavební úřad Obec Podbrdy MF Zastupitelstvo obce Středočeský kraj Obecní úřad Katastrální úřad Stč ČEZ MÚ Beroun,ÚPRR Městský úřad Beroun OŽP Státní vetrinální sp Finanční úřad pro St MěÚ Beroun,Odb.dopr ZŠ a MŠ Osov ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ DSO Horymír MÚ Beroun - OŽP obec Liteň MŠ Všeradice Město Beroun Ministerstvo ŽP MZE Exekutorský úřad Obec Svinaře Státní pozemkový ú.KHS krajský úřad Středoč MÚ Černošice MZČR vláda ČR Česká pošta Ministerstvo školstv ZEMĚMEŘICKÝ ÚŘAD ČESKÝ STAT.ÚŘAD VLÁDA ČR STÁTNÍ VETERINÁRNÍ S Obecní úřad Vižina ČLOVĚK V TÍSNI MěÚ Beroun MINISTERSTVO VNITRA Datum od Datum do XXXXXX Stav (bez omezení) aktuální svěšený archiv aktuální+svěšený Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada ...

Načteno

edesky.cz/d/10362103

Meta

Rozpočet   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podbrdy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz