« Najít podobné dokumenty

Obec Dasný - VV - Oznámení o konání veřejného projednání - změna termínu 12.8.2024 - Změna ÚP v lokalitách…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dasný.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - veřejné projednání - změna termínu 12.8.2024 - Změna ÚP - Loděnice + Sídliště Vltava.pdf [0,68 MB]
UIQ-Hire podepsal: Koei-'k Pavel hg arch
<br> 09.0?202413'06 Statutární město České Budějovice šířiífš'ášmo"a""m“ Magistrát města České Budějovice Odbor územního plánování ná-nq—Rieazysla-Qtakaee—W- UDE'QTTÍ'Ú'řa'd'DESny okres Ceske Budejovice _I
<br> Magistrát města České Budějoviceí
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX _ - _ -,_,<,> odbor územního plánování DUSIDÍ 9 07 mu Uredni deska
<br> nám.Přemysla Otakara ll.E.lil.;.„ Magistrátu města České Budějovice 370 92 České Budějovice Cj.: MS'č'ř'M/Žaa + Listy: „„má.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Rozdělovník _.Pnlohy/ |nternet: http:!lwwwcbudejovice.:
<br> |_ _J
<br> Datum vyvěšení: 9.7.2024 Datum sejmutí: 20.8.2024
<br> Značka: Vyřizuje: Tel.: E—mail: Datum: OÚPIO-2482/2024IKo-V Ing.arch.XXXXX XXXXXX XX XXX XXXX kordikp©c-budejovice.cz XXXX-XX—XX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Loděnice a Sídliště Vltava,včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> ZMĚNA TERMÍNU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor územního plánování,jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle 5 25 písm.a) zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje konání veřejného projednání návrhu Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Loděnice a Sídliště Vltava v katastrálním území České Budějovice 2,zpracované včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,podle 5 55b zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),s odkazem na ustanovení 5 322 odst.4 zákona č.2832021 Sb <.>,stavební zá kon,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením 55171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") <.>
<br> Veřejné projednání návrhu Změny Územního plánu města České Budějovice v l...

Načteno

edesky.cz/d/10361788

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dasný      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz