« Najít podobné dokumenty

Obec Hamr - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hamr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hamr.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec HamrInformace o správci
Obec Hamr,47,378 06 Hamr,IČO 00666378
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@ou-hamr.cz
XXXXXX XXXXXXXXX,milada.vopalkova@sms-sluzby.cz,+XXX XXX XXX 620
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení sku...
RSS
Úřední deska – Hamr
Úřední deska – Obec Hamr
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hamr
Příloha obsahuje bližší informace,které se týkají zasedání ZO Hamr <.>
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Příloha obsahuje bližší informace o záměru prodeje pozemku <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byly zveřejněny dokumenty: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2024 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5/2024
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2024 <.>
Závěrečný účet obce Hamr za rok 2023 - NÁVRH
Příloha obsahuje návrh závěrečného účtu obce Hamr za rok 2023 - textovou část včetně příloh č.1 až 7 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Příloha obsahuje bližší informace o zveřejnění dokumentů na webových stránkách obce Hamr <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.11/2023 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.10/2023 <.>
Rozpočet na rok 2024 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - ROZPOČET OBCE HAMR NA ROK 2024 - NÁVRH <.>
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - Střednědobý výhled rozpočtu na období r.2025 ...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec HamrVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení KVS pro Jčk Rozhodnutí Návrh rozpočtu Závěrečný účet Veřejná vyhláška Přezkum Obch.veřejná soutěž Upozornění ÚR - VV Nabídka pozemků Vyhlášení o záměru Kalkulace Usnesení Nařízení Zjednodušené ÚŘ Výzva Vyúčtování OZV Informace Opatření obecné pova Koncesní řízení Rozpočtový výhled Návrh ZÚ Exekuční příkaz MImořádné opatření Usnesení vlády Opatření vlády Původce (bez omezení) OÚ OZ KrÚ ČB FÚ PF ČR E.ON ČR SO Vod.Hamr METR Povodí Vltavy,s.p.Celní úřad DSO Vodovod Hamr JM stavební,s.r.o Svazek obcí pro ČOV Exekutorký úřad Okresní soud SORT KVS pro JčK Správa CHKO Třeboňsk ČSÚ KÚ - JčK MŽPČR MAS Třebňsko o.p.s Katastrální úřad soukromá osoba MInisterstvo ŽP OSSZ Aktiva Management s.UZSVM MZ ČR CETIN Eurodražby SVS SPÚ Ministerstvo obrany AOPK ČR Kilowat Lesy ČR,s.p.Ministerstvo zdravot Ministerstvo vnitra KHS EG.D,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec HamrNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 14:56:55
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Hamr
Úřední deska – Obec Hamr
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hamr
Příloha obsahuje bližší informace,které se týkají zasedání ZO Hamr <.>
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Příloha obsahuje bližší informace o záměru prodeje pozemku <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byly zveřejněny dokumenty: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2024 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5/2024
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2024 <.>
Závěrečný účet obce Hamr za rok 2023 - NÁVRH
Příloha obsahuje návrh závěrečného účtu obce Hamr za rok 2023 - textovou část včetně příloh č.1 až 7 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Příloha obsahuje bližší informace o zveřejnění dokumentů na webových stránkách obce Hamr <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.11/2023 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.10/2023 <.>
Rozpočet na rok 2024 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - ROZPOČET OBCE HAMR NA ROK 2024 - NÁVRH <.>
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - Střednědobý výhled rozpočtu na období r.2025 ...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec HamrInformace o správci
Obec Hamr,47,378 06 Hamr,IČO 00666378
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@ou-hamr.cz
XXXXXX XXXXXXXXX,milada.vopalkova@sms-sluzby.cz,+XXX XXX XXX 620
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení sku...
RSS
Úřední deska – Hamr
Úřední deska – Obec Hamr
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hamr
Příloha obsahuje bližší informace,které se týkají zasedání ZO Hamr <.>
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Příloha obsahuje bližší informace o záměru prodeje pozemku <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byly zveřejněny dokumenty: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2024 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5/2024
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2024 <.>
Závěrečný účet obce Hamr za rok 2023 - NÁVRH
Příloha obsahuje návrh závěrečného účtu obce Hamr za rok 2023 - textovou část včetně příloh č.1 až 7 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Příloha obsahuje bližší informace o zveřejnění dokumentů na webových stránkách obce Hamr <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.11/2023 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.10/2023 <.>
Rozpočet na rok 2024 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - ROZPOČET OBCE HAMR NA ROK 2024 - NÁVRH <.>
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - Střednědobý výhled rozpočtu na období r.2025 ...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec HamrVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení KVS pro Jčk Rozhodnutí Návrh rozpočtu Závěrečný účet Veřejná vyhláška Přezkum Obch.veřejná soutěž Upozornění ÚR - VV Nabídka pozemků Vyhlášení o záměru Kalkulace Usnesení Nařízení Zjednodušené ÚŘ Výzva Vyúčtování OZV Informace Opatření obecné pova Koncesní řízení Rozpočtový výhled Návrh ZÚ Exekuční příkaz MImořádné opatření Usnesení vlády Opatření vlády Původce (bez omezení) OÚ OZ KrÚ ČB FÚ PF ČR E.ON ČR SO Vod.Hamr METR Povodí Vltavy,s.p.Celní úřad DSO Vodovod Hamr JM stavební,s.r.o Svazek obcí pro ČOV Exekutorký úřad Okresní soud SORT KVS pro JčK Správa CHKO Třeboňsk ČSÚ KÚ - JčK MŽPČR MAS Třebňsko o.p.s Katastrální úřad soukromá osoba MInisterstvo ŽP OSSZ Aktiva Management s.UZSVM MZ ČR CETIN Eurodražby SVS SPÚ Ministerstvo obrany AOPK ČR Kilowat Lesy ČR,s.p.Ministerstvo zdravot Ministerstvo vnitra KHS EG.D,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec HamrNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 14:56:55
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec HamrInformace o správci
Obec Hamr,47,378 06 Hamr,IČO 00666378
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@ou-hamr.cz
XXXXXX XXXXXXXXX,milada.vopalkova@sms-sluzby.cz,+XXX XXX XXX 620
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení sku...
RSS
Úřední deska – Hamr
Úřední deska – Obec Hamr
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Hamr
Příloha obsahuje bližší informace,které se týkají zasedání ZO Hamr <.>
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Příloha obsahuje bližší informace o záměru prodeje pozemku <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byly zveřejněny dokumenty: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2024 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5/2024
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2024 <.>
Závěrečný účet obce Hamr za rok 2023 - NÁVRH
Příloha obsahuje návrh závěrečného účtu obce Hamr za rok 2023 - textovou část včetně příloh č.1 až 7 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2024 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2024 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Příloha obsahuje bližší informace o zveřejnění dokumentů na webových stránkách obce Hamr <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.11/2023 <.>
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Na webových stránkách obce Hamr www.ou-hamr.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2023 byl zveřejněn dokument: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.10/2023 <.>
Rozpočet na rok 2024 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - ROZPOČET OBCE HAMR NA ROK 2024 - NÁVRH <.>
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 - NÁVRH
Příloha obsahuje dokument - Střednědobý výhled rozpočtu na období r.2025 ...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec HamrVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení KVS pro Jčk Rozhodnutí Návrh rozpočtu Závěrečný účet Veřejná vyhláška Přezkum Obch.veřejná soutěž Upozornění ÚR - VV Nabídka pozemků Vyhlášení o záměru Kalkulace Usnesení Nařízení Zjednodušené ÚŘ Výzva Vyúčtování OZV Informace Opatření obecné pova Koncesní řízení Rozpočtový výhled Návrh ZÚ Exekuční příkaz MImořádné opatření Usnesení vlády Opatření vlády Původce (bez omezení) OÚ OZ KrÚ ČB FÚ PF ČR E.ON ČR SO Vod.Hamr METR Povodí Vltavy,s.p.Celní úřad DSO Vodovod Hamr JM stavební,s.r.o Svazek obcí pro ČOV Exekutorký úřad Okresní soud SORT KVS pro JčK Správa CHKO Třeboňsk ČSÚ KÚ - JčK MŽPČR MAS Třebňsko o.p.s Katastrální úřad soukromá osoba MInisterstvo ŽP OSSZ Aktiva Management s.UZSVM MZ ČR CETIN Eurodražby SVS SPÚ Ministerstvo obrany AOPK ČR Kilowat Lesy ČR,s.p.Ministerstvo zdravot Ministerstvo vnitra KHS EG.D,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec HamrNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 14:56:55
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/10361748

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hamr      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz