« Najít podobné dokumenty

Obec Březina (Svitavy) - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březina (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec BřezinaInformace o správci
Březina,81,569 23 Březina,IČO 00276472
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec.brezina@post.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední de...
RSS
Úřední deska – Březina
Domů
Obec BřezinaTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
O obci
V Březině ani ve Šnekově nejsou evidovány nemovité kulturní památky.Pozoruhodná je však barokní kaple svatého Rocha a Šebestiána s hranolovou vížkou a cibulovou helmicí,která pochází z roku 1715.Upravena byla v r.1853.Další zajímavostí je kamenný smír či kříž ze 17 století a socha sv.Jana Nepomuckého.Ve Šnekově je kaple sv.Jana Nepomuckého s kamenným křížem.V obou obcích zůstalo částečně zachována původní zemědělská stavení,mnohdy roubená,četné kříže a sakrální plastiky v obci i krajině.MŠ Březina
Adresa
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec BřezinaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Volby Finance Výzva Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Veřejná vyhláška Čestné prohlášení Nabídka pozemků Opatření obecné XXXX XXXX Usnesení Rady Komise Rady Nařízení Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nabídka pronájmu poz Nařízení PK Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Výsledky voleb Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení ŽP Veřejné soutěže Veřejná výzva Původce (bez omezení) KÚ Pardubice,OŽPZ Obec Březina ZO Pozemkový fond ČR Obecní úřad Region MTJ Pardubický kraj Volební komise Pozemkový úřad Svita Městský ůřad MT Exekutorský úřad Finanční úřad Starosta Krajská veterinární ČEZ distribuce,a.s.Městský úřad v Jevíč VHOS a.s.Katatrální úřad Úřad práce Obvodní báňský úřad ČSÚ Krajská hygienická s MŽP SPÚ ČR Ministerstvo zeměděl Česká pošta Mateřská škola Prokonzulta Brno SVS Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec BřezinaNalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 16:18:55
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Březina
Ztráty a nálezy
Ztráty a nálezy | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
   
   - pátek 21.05.2021 nalezena na autobusové zastávce v Březině dětská peněženka se jménem XXXXXX - předána majiteli :-)
ztratil se velký svazek klíčů
v srpnu nalezeny klíče u Mrtváku
9.6.2016 nalezeny klíče - informace na OU
 
 
Adresa
Turistika
TuristikaTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Pamětní deska učitele Antonína Mikana (1914-1993),který se významnou měrou zasloužil o vybudování sportovního stadionu v Chrasti,byla odhalena 22.června 2024 v areálu stadionu.Sportoviště se…
V červenci 2024 bylo na chrasteckém sportovním stadionu otevřeno nové dětské hřiště s mnoha herními prvky od firmy Mirakulum,s lavičkami,pítkem a veřejným osvětlením.Přístup na hřiště je…
Před sídlem Národního geoparku Železné hory (budova Vodní zdroje) na náměstí U Vodárny pod Širokými schody je schovaná soška permoníka s trakařem plným krystalů.Minisošku najdete na rohu domu za…
Místo Pardubice Typ Kostel
První písemná zmínka o kostele by měla pocházet ze zprávy probošta Vyšehradského kláštera z roku 1139,ale různí autoři se k tomuto staví rozdílným způsobem,např.XXXXXXXXX XXXXXXX tvrdil,že v…
Místo Pardubice Typ Pomník
1.světovou válku nemusím nikterak představovat,natož škody a neštěstí,které přinesla nejen naší zemi a obyvatelstvu,a to bez rozdílu národnosti,víry nebo společenského postavení,protože kulky a…
Místo Pardubice Typ Zámek
Barokní sídlo vyrostlo v místech,kde již koncem 13.století stávala vodní tvrz Beneše z Choltic.XXXX tu XXXX urozených rodů,nejdéle panství spravovali Thun-Hohensteinové.Dnes sem putují milovníci…
Místo Ústí nad Orlicí Typ Socha
Novodobý megalit najdeme poněkud stranou od výstupové cesty ke klášteru na Hoře Matky Boží (nebo Hedeči) u Králík.Na svědomí ho má XXXX XXXXX a vznikl v roce XXXX.Seskupení kamenů vzniklo při…
Adresa
Akce v okolí
Akce v okolíTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Vybrat/odebrat vše VýstavaFilmDivadloVolný časHudbaSportPro dětiTuristikaKurzy,vzdělání,konference Kdykoliv Dnes Zítra Následující 3 dny Následujících 7 dní Následujících 14 dní Následujících 30 dní Následujících 60 dní ←Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující→
Adresa
Náš mapový portál
Náš mapový portál | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
 
Adresa
Kontakt a mapa
Kontakt a mapa | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Poštovní spořitelna - 101987158/0300
Kontaktní formulář
Jméno - povinné E-mail - povinné Telefon Vaše zpráva - povinné Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi.Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Nechte prosím toto pole prázdné,používá se pro ochranu proti spamu.- povinné
Kontakty
Adresa
Informace a Kontakt
Informace a Kontakt | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Adresa
Fotogalerie
FotogalerieTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
 
Adresa
ČSCH Březina
ČSCH Březina | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
Český svaz chovatelů Březina
Oslava 50.výročí založení organizace v Březině se koná v sobotu 23.června 2012 <.>
Výstava se konala již tradičně druhý víkend v září,letos 10.a 11.září 2011 <.>
Na chovatelském areále v Březině členové ČSCH v Březina připravili prodejní výstavu drobného zvířectva,nechybělo občerstvení a počasí také vyšlo.Chovatelé z okolí se pochlubili  svými miláčky,bylo se na co koukat.Organizátoři děkují všem,kteří se podíleli na přípravě této akce <.>
Výstava drobného zvířectva 11.a 12.září 2010
Nový členové ČSCH
ČSCH Březina
Základní organizace chovatelů v Březině byla založena v roce 1962.Každý rok pořádá,vždy v září výstavu drobného zvířectva.V minulosti na hřišti u školy se zapůjčenými klecemi.V roce 1976 si postavili klece vlastní a v roce 1983 si začali svépomocí budovat vlastní chovatelský areál.Stavba trvala 4 roky.Členové a ostatní dobrovolníci na ní odpracovali 10 tisíc brigádnických hodin.Areál byl slavnostně otevřen u příležitosti 25.výročí založení chovatelů v roce 1987 <.>
V současnosti má Základní organizace Českého svazu chovatelů Březina 18 členů.Předsedou je XXX XXXXXXX XXXXXXX,jednatelem XXX XXXXX XXXXX a pokladníkem XXX XXXXXX XXXXX <.>
Členové svazu svůj areál stále upravují,v roce 1999 za pomoci místních podnikatelů a obce modernizují kuchyň a klubovnu,v roce 2003 staví udírnu a k ní přístřešek na posezení.Další modernizaci si vynutil nevyhovující stav sociálního zařízení a chodby a tak se chovatelé pustili do další přestavby,opět za podpory obce a místních podnikatelů.Celá přestavba byla dokončena v roce 2007,k 45.výročí založení chovatelů v Březině <.>
Kontakty
Adresa
MS Chvalka
MYSLIVECKÝ SPOLEK CHVALKA BŘEZINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDH Březina
SDH Březina | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Adresa
Zájmová sdružení
Zájmová sdružení | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Adresa
Současnost obce
Současnost obce | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Současnost obce
Středně velká,dříve německá obec.Místní částí Březiny je od roku 1960 Šnekov.V Březině je zachována kaple sv.Rocha a Šebestiána z roku 1715 a kamenný pamětní kříž.Německy.: Briesen Znak obce – šnečí ulita a březové listy <.>
Obec Březina se nachází v jižní části regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.Počet obyvatel v obci je 375.Součástí obce je i osada Šnekov,kde v současné době žije pouze 22 obyvatel,ostatní nemovitosti jsou využívány k rekreaci <.>
V obci se nachází mateřská škola,zdravotní středisko a pošta.Za obcí je vybudováno přírodní koupaliště,v létě hojně využívané.Nejvíce pracovních příležitostí v obci je v závodu Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice,závod Březina a v soukromé firmě STP XXXX XXXXX <.>
Kontakty
Adresa
Historie obce
Historie obce | obecbrezina.comTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
Původně asi česká ves,v průběhu kolonizace poněmčena.Poprvé písemně zmíněna roku 1365 jako součást třebovského panství.Do roku 1882 byl součástí obce Šnekov.Zemědělská obec,donedávna se zde těžila šamotová hlína.Byl zde mlýn (1911,1935),výroba lihovin (1911).Od roku 1898 bylo v obci mlékařské družstvo,od roku 1873 záložna.V roce 1854 měla Březina 625 obyvatel.1869 – 618,1880 – 906,1900 – 616,1910 – 561,1921 – 538,1930 – 471,1950 – 206.Byla zde obecná škola (1848,1900 2 tř.).V roce 1924 zde byla organizace Svazu zemědělců (Bund der Landwirte).Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.První písemná zpráva o Březině pochází z roku 1365,kdy se poprvé jmenuje Bripper a tvoří součást třebovského panství.V historických záznamech je dále uváděna roku 1398 jeko Brzezyna,r.1408 Bryzen,r.1490 Brzezina a dále jako Briesen,Priessen,Brisen.Německý název je překladem českého Březina.Od roku 1960 je součástí Březiny obec Šnekov.První písemná zpráva o Šnekovu pochází z roku 1464,kdy se jmenuje Dorfflik a tvoří součást třebovského panství.V historických záznamech je dále uváděna roku 1490 jako Derflík,r.1672 Schnockendorffle a dále jako Schnekendorf,Dorfel,Šnekow a Šnekov.Roku 1408 dostává Březina i Šnekov od pánů z Kunštátu odúmrt <.>
Text: PhDr.XXXX XXXXXXXXXX
 
V Březině ani ve Šnekově nejsou evidovány nemovité kulturní památky.Pozoruhodná je však barokní kaple svatého Rocha a Šebestiána s hranolovou vížkou a cibulovou helmicí,která pochází z roku 1715.Upravena byla v r.1853.Další zajímavostí je kamenný smírčí kříž ze 17 století a socha sv.Jana Nepomuckého.Ve Šnekově je kaple sv.Jana Nepomuckého s kamen...
Obecní obchod s.r.o.
Obecní obchod s.r.o.Tato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Kontakty
Adresa

Načteno

edesky.cz/d/10361698

Meta

Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Volby   Volby   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březina (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz