« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhoňovice - Návrh VPS multifunkční dům - TOP CENTRUM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhoňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec DlouhoňoviceInformace o správci
Dlouhoňovice,Školská 71,564 01 Dlouhoňovice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: urad@dlouhonovice.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na...
RSS
Úřední deska – Dlouhoňovice
Domů
Obecní úřad - Obec DlouhoňoviceHledat
Úřední hodiny: Po,St: 14.00 - 17.00 Pá: 09.00 - 10.00 Telefon: +420 724 186 254 e-mail: starosta@dlouhonovice.cz
Obecní úřad Dlouhoňovice Hlavní 29 564 01 Dlouhoňovice Telefon: +420 465 614 791 e-mail: urad@dlouhonovice.cz
Copyright © 2013 Obec Dlouhoňovice | Powered by Jouky.Net
Probíhá kopírování souboru na web.Okno nechte otevřené po celou dobu nahrávání,po dokončení bude automaticky zavřeno <.>
Zadáním hesla odemknete obrazovku <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec DlouhoňoviceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Volby Územní plán Rozpočet Závěrečný účet Záměr obce - pronáje Výzva Záměr Původce (bez omezení) OU Obec MeU Zbk PÚ KÚ Sdružení obcí Orlick SVS Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Katastrální úřad Exekutorský úřad Pra VaK Žamberk,v.o.s.FÚ UZSVM Exekutorský úřad Nov MěÚ Letohrad Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl Exekutorský úřad Chr Ministerstvo obrany Exekutorský úřad Úřad pro civilní let Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec DlouhoňoviceNalezeno 8 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 15:15:27
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Dlouhoňovice
Domů
Obecní úřad - Obec DlouhoňoviceHledat
Úřední hodiny: Po,St: 14.00 - 17.00 Pá: 09.00 - 10.00 Telefon: +420 724 186 254 e-mail: starosta@dlouhonovice.cz
Obecní úřad Dlouhoňovice Hlavní 29 564 01 Dlouhoňovice Telefon: +420 465 614 791 e-mail: urad@dlouhonovice.cz
Copyright © 2013 Obec Dlouhoňovice | Powered by Jouky.Net
Probíhá kopírování souboru na web.Okno nechte otevřené po celou dobu nahrávání,po dokončení bude automaticky zavřeno <.>
Zadáním hesla odemknete obrazovku <.>
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec DlouhoňoviceInformace o správci
Dlouhoňovice,Školská 71,564 01 Dlouhoňovice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: urad@dlouhonovice.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na...
RSS
Úřední deska – Dlouhoňovice
Domů
Obecní úřad - Obec DlouhoňoviceHledat
Úřední hodiny: Po,St: 14.00 - 17.00 Pá: 09.00 - 10.00 Telefon: +420 724 186 254 e-mail: starosta@dlouhonovice.cz
Obecní úřad Dlouhoňovice Hlavní 29 564 01 Dlouhoňovice Telefon: +420 465 614 791 e-mail: urad@dlouhonovice.cz
Copyright © 2013 Obec Dlouhoňovice | Powered by Jouky.Net
Probíhá kopírování souboru na web.Okno nechte otevřené po celou dobu nahrávání,po dokončení bude automaticky zavřeno <.>
Zadáním hesla odemknete obrazovku <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec DlouhoňoviceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Volby Územní plán Rozpočet Závěrečný účet Záměr obce - pronáje Výzva Záměr Původce (bez omezení) OU Obec MeU Zbk PÚ KÚ Sdružení obcí Orlick SVS Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Katastrální úřad Exekutorský úřad Pra VaK Žamberk,v.o.s.FÚ UZSVM Exekutorský úřad Nov MěÚ Letohrad Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl Exekutorský úřad Chr Ministerstvo obrany Exekutorský úřad Úřad pro civilní let Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec DlouhoňoviceNalezeno 8 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 15:15:27
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec DlouhoňoviceInformace o správci
Dlouhoňovice,Školská 71,564 01 Dlouhoňovice
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: urad@dlouhonovice.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na...
RSS
Úřední deska – Dlouhoňovice
Domů
Obecní úřad - Obec DlouhoňoviceHledat
Úřední hodiny: Po,St: 14.00 - 17.00 Pá: 09.00 - 10.00 Telefon: +420 724 186 254 e-mail: starosta@dlouhonovice.cz
Obecní úřad Dlouhoňovice Hlavní 29 564 01 Dlouhoňovice Telefon: +420 465 614 791 e-mail: urad@dlouhonovice.cz
Copyright © 2013 Obec Dlouhoňovice | Powered by Jouky.Net
Probíhá kopírování souboru na web.Okno nechte otevřené po celou dobu nahrávání,po dokončení bude automaticky zavřeno <.>
Zadáním hesla odemknete obrazovku <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec DlouhoňoviceVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Volby Územní plán Rozpočet Závěrečný účet Záměr obce - pronáje Výzva Záměr Původce (bez omezení) OU Obec MeU Zbk PÚ KÚ Sdružení obcí Orlick SVS Ministerstvo ŽP Exekutorský úřad Katastrální úřad Exekutorský úřad Pra VaK Žamberk,v.o.s.FÚ UZSVM Exekutorský úřad Nov MěÚ Letohrad Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl Exekutorský úřad Chr Ministerstvo obrany Exekutorský úřad Úřad pro civilní let Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec DlouhoňoviceNalezeno 8 záznamů.Poslední změna: 10. 7. 2024 15:15:27
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/10360860

Meta

Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhoňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz