« Najít podobné dokumenty

Město Čelákovice - Rozhodnutí o společném povolení - SCHVÁLENÍ - Rekonstrukce ul. Prokopa Holého, Čelákovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čelákovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

165-24 příloha I.pdf
0.020
<br> 0.040
<br> 0.060
<br> 0.080
<br> 0.100
<br> 0.120
<br> ZÚ=0.000
<br> KÚ=126.400
<br> 0.020
<br> 0.040
<br> ZÚ
=0.000
<br> 3,7%
3,7%
<br> 2,0%
2,5%
<br> 6,00
<br> 6,206,206,206,206,20
<br> 2,75 0,25 2,202,750,25
<br> R9,00R9,00
<br> R6,28
<br> R2,00
<br> R2,00
R2,00
<br> R2,00
<br> R2,00
<br> R9,00
<br> R6,00
<br> 2,00
<br> 2,00
2,00
<br> 6,00
<br> 5,00
<br> 5,00
2,5%
<br> 3,7%
3,7
<br> 3,7%
3,7
<br> 2,5%
2,5%2,0%
<br> 2,5%
2,5%2,5% 2,0%
<br> 2,5%
2,5%2,0% 2,0%
<br> 2,5%
2,5%2,5% 2,0%
<br> 2,0%
<br> 2,0%
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,502,5
0
<br> 4,50 2,50
<br> 4,50 2,50
<br> 4,50 2,50
<br> 4,50 2,50
<br> 4,50 2,50
<br> 4,50 2,50
<br> 4,50 2,50
<br> 5,752,0
0
<br> 5,752,0
0
<br> 5,752,0
0
<br> 5,752,0
0
<br> 5,752,0
0
<br> 5,752,0
0
<br> 5,752,0
0
<br> 02 03
<br> 01
<br> 02
<br> 03
<br> 04
<br> 05
<br> 06
<br> 07
<br> 8,99 9,06
<br> RE
KO
<br> NS
TRU
<br> KC
E K
<br> OM
UN
<br> IKA
CE
<br>
<br> OB
SAH
<br> :
<br> AKC
E:
<br> PŘ
ÍLO
<br> HA
:
<br> DA
TUM
<br> :
0
<br> 4/2
023
<br> STU
PEŇ
<br> :
<br>
DS
P
<br> MĚ
STS
<br> KÝ
ÚŘ
<br> AD
ČE
<br> LÁK
OV
<br> ICE
<br> ING
<.> JIN
<br> DŘ
IŠK
<br> A Č
AM
<br> RO
VÁ <,>
<br> ING
<.> JO
<br> SEF
DO
<br> LEČ
EK
<br> MÍS
TO
<br> ST
AVB
<br> Y:
<br> ZO
DP
<br> OV
ĚD
<br> NÝ
PR
<br> OJE
KTA
<br> NT:
INV
<br> EST
OR
<br> :
<br> VYP
RA
<br> CO
VAL
<br> :
Č.P
<br> AR
É
<br> ING
<.> JA
<br> N Z
AO
<br> RAL
<,> So
<br> uma
rská
<br> 14 <,>
P1
<br> 0,Č
KAI
<br> T: 0
008
<br> 549
<br> V U
LIC
<br> I PR
OK
<br> OP
A H
<br> OLÉ
HO
<br> 1.<,>
2 <.>
<br> a 3
<.> ET
<br> APA
<br> MĚ
STO
<br> ČE
LÁK
<br> OV
ICE
<br>,K <.>
Ú.Č
<br> ELÁ
KO
<br> VIC
E
<br> MĚ
ŘÍT
<br> KO
:
<br> 1
: 2
<br> 50
<br> Situ
ace
<br> - ú
sek
<br> A
D.0
<br> 2
<br> LE
G
<br> EN
D
<br> A
<br> Ch
odn
<br> íky
- z
<br> ám
kov
<br> á d
laž
<br> ba
Ch
<br> odn
íko
<br> vý
pře
<br> jez
d -
<br> zám
k.d
<br> laž
ba
<br> Pa
rko
<br> vac
í pl
<br> och
y ...
165-24i.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br> Odbor stavebního úřadu,územního plánování a památkové péče
<br> Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-26582/2024-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br> Naše sp.zn.: OD-8922/2024-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 09.07.2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor stavebního úřadu,územního plánování a
památkové péče,úsek stavebního úřadu,jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst.1 písm <.>
f) zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
ve spojení s § 330 odst.3 stavebního zákona (dále jen „stavební úřad“),ve společném územním a
stavebním řízení posoudil podle ustanovení § 94j zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „SZ“) žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby
nazvané „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulici Prokopa Holého 1 <.>,2.a 3.etapa“ v
k.ú.Čelákovice <,>
<br> kterou podal žadatel dne 22.02.2024 Město Čelákovice,IČ 00240117,se sídlem nám.5.května 1 <,>
250 88 Čelákovice,zastoupené na základě plné moci Ing.Josefem Dolečkem,IČ: 60455772 se sídlem
Venušina 1157/19,104 00 Praha 10 (dále jen „žadatel) <.>
<br> Na základě tohoto posouzení
<br> I.vydává podle ustanovení § 94p SZ a a ustanovení § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění vyhlášky č.63/2013
Sb.toto
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> kterým schvaluje stavební záměr umístění a provedení stavby:
<br> „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulici
Prokopa Holého 1 <.>,2.a 3.etapa“
<br> v rozsahu:
SO 101 Rekonstrukce komunikace ulice Prokopa Holého
SO 401 Veřejné osvětlení
<br> na pozemku parc.č.1344 (zahrada)...

Načteno

edesky.cz/d/10360597

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čelákovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz