« Najít podobné dokumenty

Město Karviná - Rozhodnutí - změna stavby bytového domu č.p. 764, ul. U Lesa č.o. 10, Karviná-Ráj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karviná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - změna stavby bytového domu č.p. 764, ul. U Lesa č.o. 10, Karviná-Ráj
*MMKASS13906417*
<br> MMKASS13906417
jednoznačný identifikátor dokumentu
<br>  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1,733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Śliwky 618,Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz
<br>
<br>
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor stavební a životního prostředí
stavební úřad
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
Společenství vlastníků U Lesa 764
Karviná-Ráj
U Lesa 764/10
734 01 Karviná-Ráj
<br> které zastupuje
STRAUB Development a.s <.>
Smetanovo náměstí 1824/9
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
<br>
<br>
ZE DNE:
<br>
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/094729/2024
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/032582/2024/OSŽP/Ju
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> LISTŮ/PŘÍLOH:
<br> DATUM:
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> epodatelna@karvina.cz
<br>
<br> 4/1
<br> 09.07.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Karviné,Odbor stavební a životního prostředí,jako obecní stavební úřad příslušný podle
§ 30 odst.1 písm.f),odst.3 písm.a) a § 34a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 94j zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“)
s použitím § 330 odst.1 a 3 a § 334a odst.3 nového stavebního zákona,přezkoumal žádost o vydání
společného povolení,kterou dne 04.03.2024 podalo Společenství vlastníků U Lesa 764 Karviná-Ráj <,>
IČO 259 09 070,U Lesa 764/10,734 01 Karviná-Ráj,které zastupuje společnost STRAUB Development
a.s <.>,IČO 027 46 964,Smetanovo náměstí 1824/9,702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen
"stavebník"),a na základě posouzení žádosti podle ustanovení § 94o stavebního zákona vydává
s použitím ustanovení § 94p odst.1 stavebního z...

Načteno

edesky.cz/d/10360540

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karviná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz