« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - ZZŘ rozhodnutí "Medlog – Nymburk intermodal terminal"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=4898d846-424b-9a3b-a8af-ecbaecb217c6
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 539 konrady@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní
orgán podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou
působnost podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),na základě
provedeného zjišťovacího řízení
<br> rozhodl
<br> podle § 7 odst.6 zákona,že záměr
<br> „MEDLOG – Nymburk intermodal terminal“
<br> nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru: „MEDLOG – Nymburk intermodal terminal“
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona: kategorie II bod 45 „Železniční nebo intermodální
zařízení a překladiště s rozlohou od stanoveného limitu (a) a železniční dráhy s délkou od stanoveného
limitu (b).[a) 2 ha,b) 2 km]“ a bodu č.106 „Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou
plochou od stanoveného limitu [10 tis.m2]“ <.>
<br> Oznamovatel: Terminál Nymburk s.r.o <.>,Plzeňská 3351/19,150 00 Praha 5
<br> IČO oznamovatele: 19108796
<br> Zpracovatel oznámení: Ing.XXXXX XXXXXXX,Polní XXX,XXX XX Mokré Lazce (držitel autorizace MŽP
dle § 19 zákona)
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Nově položená vozovka 12 025 m2
<br> Zpevněná plocha terminálu 57 153 m2
<br> 0
<br> Praha: 8.7.2024
Číslo jednací: 056166/2024/KUSK
Spisová značka: SZ_056166/2024/KUSK
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX / l.XXX
Značka: OŽP/Kon
<br> Dle rozdělovníku
<br> ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> strana 2 / 16
<br> Odkop 2674 m3
<br> Násyp 4386 m3
<br> Nová kolej 1126 m
Nové výhybky 3 ks
Retenční jímky 4040 m3
<br> Vodovod 434 m
Administrativní budova (modulární) 1294 m3
<br> Oplocení 2324 m
Odstavné parkoviště 47 NA,20 OA
<br> Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Nymburk
k.ú.: Nym...

Načteno

edesky.cz/d/10359881

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz